dr Karolina Brylska

brylska

Redaktor naczelna "Magazynu Medioznawcy", medioznawca, absolwentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Dziennikarstwa WDiNP UW, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o mediach.

E-mail: karolina.brylska@gmail.com

Czytaj więcej...

prof. UW dr hab. Tomasz Gackowski

gackowski

Medioznawca, historyk, profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, koordynator Centrum Analiz Medialnych UW, oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2016). Pomysłodawca wortalu medioznawca.com

E-mail: t.gackowski@uw.edu.pl

Czytaj więcej...

dr Tomasz Olczyk

olczykSocjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem zjawisk z pogranicza kultury popularnej, komunikowania politycznego i mediów. Autor pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej monografii telewizyjnej reklamy politycznej.

E-mail: olczyk.t@gmail.com

Czytaj więcej...

mgr Marcin Łączyński

laczynski

Medioznawca, ludolog. Współwłaściciel firmy badawczej TMResearch, prowadzi firmę InteliGames projektującą gry szkoleniowe i edukacyjne. Ekspert w zakresie ilościowych badań Internetu (głównie mediów społecznościowych) i komunikacji marketingowej, projektowania i badania gier oraz ilościowej analizy zawartości.

E-mail: laczynski.marcin@gmail.com

Czytaj więcej...

dr Łukasz Szurmiński

szurminskiDoktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Zagranicznych Systemów Medialnych oraz wicedyrektor ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

E-mail: lukasz.szurm@id.uw.edu.pl

Czytaj więcej...

Maria Rajchert

Maria RajchertAbsolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz kierunku filologia włoska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (z wyróżnieniem). Od 2014 r. członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Sekretarz i założyciel Koła Naukowego Analiz Medioznawczych. Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor windsurfingu. Zainteresowania naukowo-badawcze: pragmatyka językowa, zjawisko narracji w dyskursie publicznym, retoryka w komunikacji politycznej i reklamowej.

Katarzyna Piórecka

Kasia PioreckaAbsolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa UW. Stypendystka programu Erasmus+, w ramach którego odbywała studia europejskie na Uniwersytecie w Maastricht. Od 2014 r. członkini zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Naukowo interesuje się opowieściami transmedialnymi, narracją i zastosowaniem jej w praktyce, mediami społecznościowymi, zjawiskiem fandomu i jego społecznym funkcjonowaniem oraz zjawiskami medialnymi wytwarzanymi wokół seryjnych produkcji telewizyjnych, filmowych i komputerowych.

Radosław Prachnio

Radoslaw PrachnioAbsolwent studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Laboratorium Badań Medioznawczych UW, współautor kilkunastu raportów badawczych. Prywatnie pasjonat piłki nożnej i gier komputerowych.

Dominik Daszkiewiecz

Dominik DaszkiewiczStudent III roku dziennikarstwa i medioznawstwa, specjalizacja public relations i marketing medialny. Członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Pasjonat historii i swojego miasta - Warszawy.

Paulina Janocha

Paulina JanochaStudentka III roku studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo, członek Laboratorium Badań Medioznawczych. Zainteresowania badawcze: mediatyzacja sportu, a w szczególności piłki nożnej, komunikowanie wizualne, marketing sportowy, PR w organizacji sportowej (narzędzia, komunikowanie kryzysowe).

Klara Kluczykowska

Klara KluczykowskaStudentka III roku dziennikarstwa i medioznawstwa, członek Laboratorium Badań Medioznawczych. Absolwentka II st. PSM im. J. Elsnera w Warszawie. Zainteresowania naukowe: krytyka filmowa i muzyczna online, obecność twórców kultury i dzieł sztuki w mediach, formy i narzędzia edukacji medialnej, nowe media, współczesny dyskurs reklamowy.

Grzegorz Kowalczyk

Grzegorz KowalczykStudent II roku dziennikarstwa i medioznawstwa, specjalizacja public relations i marketing medialny oraz I roku politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych. Laureat LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Interesuje się marketingiem politycznym, historią XX wieku, polskim systemem medialnym i piłką nożną.

Anita Kwiatkowska

Ania MycakAbsolwentka studiów licencjackich dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku członkini zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Dwukrotna stypendystka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz prezes i założycielka Koła Naukowego Analiz Medioznawczych. Współorganizatorka I Ogólnopolskiej Konferencji „Retoryka w praktyce medialnej” i II Konferencji Analiz Medioznawczych „Pokoleniowe spojrzenie na media”. Współredaktor naukowy książki Retoryka w praktyce medialnej (ISBN 978-83-945766-0-8).

Aleksander Szeliga-Potocki

Aleksander Szeliga-PotockiStudent II roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej, specjalizacja PR i marketing medialny, członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Interesuje się muzyką rozrywkową i ekstremalną, grą na gitarze, polityką i piłką nożną.

Marta Janek

zdjecie MJ

Studentka III roku dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, stypendystka programu Erasmus+. Od 2016 roku członkini Laboratorium Badań Medioznawczych. Zainteresowania badawcze: stereotypizacja płciowa w dyskursie medialnym, social media i ich rola w społecznym funkcjonowaniu..

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider