Maria Rajchert

Maria RajchertAbsolwentka studiów licencjackich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Instytucie Dziennikarstwa UW oraz kierunku filologia włoska na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (z wyróżnieniem). Od 2014 r. członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Sekretarz i założyciel Koła Naukowego Analiz Medioznawczych. Instruktor narciarstwa zjazdowego oraz instruktor windsurfingu. Zainteresowania naukowo-badawcze: pragmatyka językowa, zjawisko narracji w dyskursie publicznym, retoryka w komunikacji politycznej i reklamowej.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider