prof. UW dr hab. Tomasz Gackowski

gackowski

Medioznawca, historyk, profesor uczelni (UW) w Katedrze Komunikacji Społecznej i Public Relations Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW, koordynator Centrum Analiz Medialnych UW, oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (2012-2016). Pomysłodawca wortalu medioznawca.com

E-mail: t.gackowski@uw.edu.pl

Czytaj więcej...

dr Anna Mierzecka

Anna Mierzecka

Doktor nauk humanistycznych, informatolog, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu badawczego Centrum Cyfrowego: Projekt Polska. Specjalizuje się w badaniu szeroko rozumianych zachowań informacyjnych, wykorzystywaniu cyfrowych technologii informacyjnych do komunikacji: naukowej, problemami wykluczenia i aktywizacji cyfrowej.

E-mail:  anna.mierzecka@uw.edu.pl

 

Czytaj więcej...

dr Tomasz Olczyk

olczykSocjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem zjawisk z pogranicza kultury popularnej, komunikowania politycznego i mediów. Autor pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej monografii telewizyjnej reklamy politycznej.

E-mail: olczyk.t@gmail.com

Czytaj więcej...

mgr Marcin Łączyński

laczynski

Medioznawca, ludolog. Współwłaściciel firmy badawczej TMResearch, prowadzi firmę InteliGames projektującą gry szkoleniowe i edukacyjne. Ekspert w zakresie ilościowych badań Internetu (głównie mediów społecznościowych) i komunikacji marketingowej, projektowania i badania gier oraz ilościowej analizy zawartości.

E-mail: laczynski.marcin@gmail.com

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider