O nas

„Magazyn Medioznawcy”, wpisany do rejestru dzienników i czasopism 2.06.2016 r. postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie i dostępny pod adresem medioznawca.com, to przestrzeń do publikowania artykułów autorstwa aktywnych i zaangażowanych badaczy. Wśród nich znajdują się naukowcy, praktycy, ale także studenci - członkowie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych, angażujący się w złożone projekty badawcze i rozwijający swoje analityczne umiejętności pod okiem akademików z Uniwersytetu Warszawskiego.

Twórców „Magazynu Medioznawcy” łączy przekonanie, że w obszarze nauk o mediach jest mnóstwo do odkrycia, dlatego wspólnie badają, eksperymentują i opisują.

Idea „Magazynu Medioznawcy” sprowadza się przede wszystkim do dostarczania ciekawych, pogłębionych refleksji (analiz, ekspertyz, ale również i opinii) na temat funkcjonowania współczesnych mass mediów oraz roli, jaką odgrywają w społeczeństwach XXI wieku.  

Uwaga twórców „Magazynu Medioznawcy” będzie ogniskować się wokół kilku zagadnień – ich medioznawczych wymiarów: polityki (postpolityki), kultury (popkultury), ekonomii (giełdy) oraz oczywiście samych mediów – tych instytucjonalnych, ale również alternatywnych, nowych mediów.

Istotnym celem magazynu jest również integracja polskiego oraz międzynarodowego środowiska medioznawczego czy też szerzej badaczy mediów, którzy rekrutują się przecież z bardzo wielu stowarzyszonych z naukami o mediach dyscyplin naukowych z pogranicza obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ale również coraz bardziej technicznych.

Wortal składa się z kilkunastu podstron, z których większość ma charakter dynamiczny i stale aktualizowane treści. Na stronie głównej publikowane są analizy i ekspertyzy, tj. informacje o różnych projektach badawczych, ciekawych raportach, konferencjach i sympozjach, wyimki z najważniejszych artykułów poświęconych medioznawstwu (ang. media studies, niem. medienwissenschaft).

Podstrona Archiwum gromadzi archiwalne numery „Magazynu Medioznawcy”, w których można odnaleźć teksty z blogów, notki informacyjne, analizy wydarzeń i zjawisk związanych z szeroko rozumianą komunikacją społeczną i funkcjonowaniem mediów masowych.

W zakładce Zespół przedstawiamy twórców „Magazynu Medioznawcy” – grupę akademików publikujących własne teksty i recenzujących artykuły młodszych kolegów oraz zespół studentów i doktorantów zrzeszonych wokół Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Pod każdym biogramem zamieszczane są na bieżąco wybrane artykuły, sprawozdania, recenzje i raporty, ale również fragmenty monografii danego autora, z możliwością czytania ich online. Każda publikacja skrywa hiperłącze do konta dedykowanego wortalowi medioznawca.com na Scribd.com, gdzie zamieszczanych jest większość publikacji członków zespołu. Część publikacji w formie edytowalnych plików pdf dostępna jest również w Repozytorium CEON.

Analizy i opinie badaczy odnaleźć można zarówno na stronie głównej, jak i w podstronach blogowych. Blogi – do wyboru aż kilkanaście - to podstrony prowadzone przez członków zespołu „Magazynu Medioznawcy”, służące prezentacji autorskich tekstów i opinii w pewnych obszarach związanych z mediami. Badacze dzielą się tu swoimi przemyśleniami i wiedzą, pragnąc jednocześnie zachęcić do dyskusji i komentowania.

Zakładka Badania służy do informowania o bieżącej aktywności badawczej – projektach, sympozjach, raportach – zespołu „Magazynu Medioznawcy” i Laboratorium Badań Medioznawczych UW.

Wreszcie podstrona Polecamy to nasze rekomendacje – z przyjemnością odsyłamy do różnych stron internetowych, wortali, profili, słowem: do ciekawych i inspirujących miejsc w przestrzeni wirtualnej, które powinni znać wszyscy ci, którzy chcą badać, a przede wszystkim zrozumieć media, komunikację oraz komunikowanie.

Co ważne – każdy artykuł i wpis w całym wortalu można polubić i ustosunkować się do niego w mediach społecznościowych. Odsłony medioznawca.com – „Magazynu Medioznawcy” dostępne są na FacebookuTwitterze oraz YouTubie. Ponadto podstrony blogowe – Blog medialny oraz Emocje pod krawatem – mają swoje przedłużenie w postaci fanpage'y na FB. Prezentacje konferencyjne członków zespołu redakcyjnego można znaleźć w portalu Slideshare.

Zachęcamy do subskrypcji newslettera „Magazynu Medioznawcy” (prosta rejestracja przez okno dostępne w prawym górnym rogu strony głównej), w którym na bieżąco informujemy o nowych artykułach, analizach i raportach publikowanych przez członków zespołu.

Zapraszamy do odwiedzania i interakcji!

Zespół medioznawca.com [Kontakt]

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider