Anita Kwiatkowska

Ania MycakAbsolwentka studiów licencjackich dziennikarstwa i komunikacji społecznej, studentka dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku członkini zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Dwukrotna stypendystka nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz prezes i założycielka Koła Naukowego Analiz Medioznawczych. Współorganizatorka I Ogólnopolskiej Konferencji „Retoryka w praktyce medialnej” i II Konferencji Analiz Medioznawczych „Pokoleniowe spojrzenie na media”. Współredaktor naukowy książki Retoryka w praktyce medialnej (ISBN 978-83-945766-0-8).

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider