Klara Kluczykowska

Klara KluczykowskaStudentka III roku dziennikarstwa i medioznawstwa, członek Laboratorium Badań Medioznawczych. Absolwentka II st. PSM im. J. Elsnera w Warszawie. Zainteresowania naukowe: krytyka filmowa i muzyczna online, obecność twórców kultury i dzieł sztuki w mediach, formy i narzędzia edukacji medialnej, nowe media, współczesny dyskurs reklamowy.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider