Marta Janek

zdjecie MJ

Studentka III roku dziennikarstwa i medioznawstwa na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, stypendystka programu Erasmus+. Od 2016 roku członkini Laboratorium Badań Medioznawczych. Zainteresowania badawcze: stereotypizacja płciowa w dyskursie medialnym, social media i ich rola w społecznym funkcjonowaniu..

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider