Grzegorz Kowalczyk

Grzegorz KowalczykStudent II roku dziennikarstwa i medioznawstwa, specjalizacja public relations i marketing medialny oraz I roku politologii na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych. Laureat LV Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Interesuje się marketingiem politycznym, historią XX wieku, polskim systemem medialnym i piłką nożną.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider