Dominik Daszkiewiecz

Dominik DaszkiewiczStudent III roku dziennikarstwa i medioznawstwa, specjalizacja public relations i marketing medialny. Członek zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Pasjonat historii i swojego miasta - Warszawy.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider