Dotacja na innowacyjne technologie dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

123RF 11238099 sWydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 223335/E-343/R/2017 z dn. 1.03.2017 r.) otrzymał dotację celową na pokrycie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018 pt. „Centrum Analiz Medialnych” w wysokości ponad 2 mln złotych.

Dzięki dotacji Wydział sfinansuje infrastrukturę potrzebną do nowoczesnych badań medioznawczych i bibliologicznych, integrujących środowisko medioznawców, bibliologów i informatologów. W ramach projektu przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału przy ul. Bednarskiej 2/4, wyposażonych następnie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nowoczesnych badań odbioru szeroko rozumianych mediów.

Do dyspozycji naukowców będzie m.in. aparatura (m. in. gogle) do badań nad wirtualną (VR) i poszerzoną rzeczywistością (AR), sprzęt do testów gier, a także zintegrowany system monitorowania i analizowania audiowizualnych przekazów medialnych wsparty biometryczną analizą odbiorcy (okulografia i ekspresja mimiczna (FACIAL EMG) oraz analizą bioelektryczną czynności mózgu odbiorcy (EEG). WDIiB, po skompletowaniu i zintegrowaniu sprzętu, będzie dysponował jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej tak rozbudowaną infrastrukturą umożliwiającą złożone badania zawartości i odbioru mediów.

Realizacja projektu zatytułowanego „Centrum Analiz Medialnych” przewidziana jest na lata 2017-2018.  Projekt koordynują: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIiB UW), dr Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska (Kierownictwo Laboratorium Badań Medioznawczych UW).

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider