Znamy nazwiska prowadzących warsztaty metodologiczne!

IV OKMM plakat m 1Zapraszamy na IV Ogólnopolską Konferencję Metodo-logiczną Medioznawców pt. Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców oraz kolejną edycję warsztatów metodologicznych.

Odbędą się one w trzecim tygodniu listopada, tj. w dniach 21–22 listopada 2013 roku, w budynku dawnego Centrum Informatycznego UW (Kampus Główny, ul. Krakowskie Przed-mieście 26/28).

W związku z okresem wakacyjnym i licznymi prośbami termin zgłaszania udziału został przedłużony do 30 września.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowana książka pt. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia (red. Tomasz Gackowski, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, Warszawa 2013), która powstała m.in. na kanwie zeszłorocznej OKMM. Podobnie po tegorocznej edycji konferencji planowane jest wydanie tomu podsumowującego obrady.

Warsztaty metodologiczne (21 listopada):

Analiza wizerunku uczestnicy grupy warsztatowej przećwiczą sposoby badania wizerunku w różnych przestrzeniach medialnych oraz z różnych perspektyw. Uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie przygotowanych przez eksperta studiów przypadku – pod kątem założeń, metod oraz rekomendacji płynących z przeprowadzanych analiz wizerunkowych dedykowanych osobom, grupom, organizacjom oraz podmiotom.

kochanEkspert: dr Marek Kochan
Językoznawca, socjolog, medioznawca. Adiunkt w Zakładzie Retoryki Dziennikarskiej Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Gościnnie wykładał też m.in. na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Akademii Teatralnej w Warszawie. Ekspert w zakresie komunikacji publicznej, kreowania wizerunku w biznesie i polityce, perswazji językowej, a także badań opinii i rynku, w tym badań medioznawczych. Od dwudziestu lat prowadzi szkolenia na temat komunikacji i perswazji; doradza w zakresie kreowania wizerunku największym firmom i korporacjom, instytucjom i osobom publicznym.

E-mail: marek.kochan@id.uw.edu.pl

 

Analiza narracji grupa warsztatowa zajmie się przede wszystkim teorią narracji, a więc sposobami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania określonych faktów/zjawisk/zdarzeń w struktury fabularne budujące świadomość jednostek oraz całych zbiorowości społecznych. Analiza narratologiczna wybranych przekazów medialnych (formuła case studies), realizowana pod okiem eksperta, pozwoli zaprezentować szeroki repertuar metod i technik możliwych do wykorzystania w ramach prowadzonych analiz narracji.

wasilewskiEkspert: dr Jacek Wasilewski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunt w Zakładzie Retoryki Instytutu Dziennikarstwa UW. Specjalista od retoryki, medioznawca, dziennikarz, scenarzysta filmowy i telewizyjny. Zajmuje się mechanizmami narratywizowania rzeczywistości, czyli zamykania wyselekcjonowanych faktów w struktury fabularne. Jako specjalista z zakresu retoryki i komunikacji społecznej zawodowo zajmuje się projektowaniem wystąpień publicznych, strategią komunikacji poprzez media i funkcjonowaniem komunikatu w mediach. Współpracuje z rzecznikami wielu instytucji publicznych.

E-mail: jacekwas@id.uw.edu.pl

 

Analiza dyskursu w tej grupie warsztatowej chcielibyśmy zachęcić uczestników do refleksji nad pojęciem dyskursu rozumianego z jednej strony jako proces, z drugiej zaś jako działanie (lokucja – illokucja – perlokucja). Ekspert prowadzący warsztaty zaproponuje uczestnikom kilka studiów przypadków w celu operacjonalizacji samego pojęcia dyskursu, objaśnienia metod i technik możliwych do wykorzystania w ramach analizy, wreszcie efektów, jakie może przynieść skutecznie przeprowadzone analiza dyskursu.

SzwedEkspert: dr hab. Robert Szwed

Doktor habilitowany, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej oraz Instytucie Socjologii KUL. Dyrektor Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL. Stypendysta Fulbrighta (Indiana University Bloomington, USA) i Towarzystwa Przyjaciół KUL (London School of Economics, Anglia). Autor i redaktor książek z zakresu tożsamości (Tożsamość i obcość kulturowa, 2003; Dylematy tożsamości zbiorowych, 2007; Politics and Identity. Considerations on Ukrainian, Polish and European Identity, 2007),  opinii publicznej (Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym, 2011), metodologii (Metody statystyczne w naukach społecznych, 2008), komunikacji społecznej (Społeczeństwo wirtualne  społeczeństwo informacyjne, 2003) oraz licznych artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i opracowaniach zbiorowych.

E-mail: szwed@kul.lublin.pl

 

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona  na tę chwilę zostało kilka wolnych. Zatem kto pierwszy, ten lepszy!

POBIERZ: Formularz zgłoszeniowy

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider