dr Justyna Jasiewicz

IMG 7964

Dr Justyna Jasiewicz, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problemem kompetencji informacyjnych młodzieży, społecznymi konsekwencjami korzystania z Internetu oraz przemianami mediów masowych w perspektywie rozwoju ICT. Autorka publikacji „Kompetencje informacyjne młodzieży” (Warszawa, 2012) oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych publikowanych w pracach zbiorowych, „Przeglądzie Bibliotecznym”, „Information-Wissenschaft und Praxis”, „Gazecie Wyborczej”, współautorka pracy „Informacja zdrowotne. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników (Warszawa 2013). Członkini licznych zespołów badawczych, ekspertka szeregu organizacji pozarządowych, w tym Fundacji Orange i Fundacji Nowoczesna Polska, w latach 2014-2016 head of research w Centrum Cyfrowym: Projekt: Polska. 

 

 

In English

Ph.D. Justyna Jasiewicz, Assistant Professor at the Faculty of Journalism, Information and Book Studies at University of Warsaw. Her main area of interests is the problem of information literacy of young people, the social consequences of the use of the Internet and mass media changes in the scope of the development of ICT. Manager of the project "Digital literacy of teachers and the use of new media in primary, secondary and upper secondary education - diagnosis", member of several research teams, including projects "MEDIA_STYCZNI. Media literacy and information of Poles", "E-government-library-citizen". Author of the book "Information literacy of the youth" (Warsaw, 2012) and several scientific and popular articles published in collective works and professional periodicals, co-author of the work "Health Information. Expectations and competence of Polish users (Warsaw 2013)". Associate of number of public libraries and non-governmental organizations, from 2014 until 2016 head of research at Centrum Cyfrowe Projekt Polska.

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider