dr Anna Mierzecka

Anna Mierzecka

Doktor nauk humanistycznych, informatolog, adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zespołu badawczego Centrum Cyfrowego: Projekt Polska. Specjalizuje się w badaniu szeroko rozumianych zachowań informacyjnych, wykorzystywaniu cyfrowych technologii informacyjnych do komunikacji: naukowej, problemami wykluczenia i aktywizacji cyfrowej.

E-mail:  anna.mierzecka@uw.edu.pl

 

Autorka książki „Badania zachowań informacyjnych" (nagroda Clio 2014, Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego) oraz artykułów związanych z tą tematyką. Uzyskała grant promotorski NCN na badania z zakresu wykorzystywania cyfrowych źródeł informacji w pracy naukowej prowadzone w ramach pracy doktorskiej. Współpracuje m.in. z CIBER Research Ltd., Saxion University of Applied Sciences. Jest członkiem polskiego oddziału International Society for Knowledge Organization. Koordynowała i brała udział w licznych projekty badawczych, m.in. na zlecenia takich organizacji jak Google Polska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, czy Orange Polska S. A.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • · Teoria zachowań informacyjnych
 • · Teoria komunikacji naukowej
 • · Problemy wykluczenia i aktywizacji cyfrowej
 • · Cyfrowe zasoby informacyjne
 • · Biblioteki akademickie i naukowe

Wybrane publikacje:

 • Mierzecka, A. (2015 ). Information Behaviors within the Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? ZIN. Issues in Information Science. Information Studies, 53(1), 82-95.
 • Tarkowski, A., & Mierzecka, A. (Eds.). (2015). Taksonomia funkcjonalnych kompetencji cyfrowych oraz metodologia pomiaru poziomu funkcjonalnych kompetencji cyfrowych osób z pokolenia 50+. Warszawa-Tarnów: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie".
 • Jasiewicz, J., Filiciak, M., Mierzecka, A., (et al.). (2015). Framework Directory of Digital Skills. Warsaw: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
 • Suminas, A., & Mierzecka, A. (2014). Political Information Sources For Young Citizens: A Case Study Of Lithuanian Youth Information Behavior. Informacijos mokslai / Information Science, 70, 25-44.
 • Mierzecka-Szczepańska, A. (2013). Badania użytkowników dokumentacyjnych systemów wyszukiwawczych. [W:] B. Sosińska-Kalata & E. Chuchro (red.), Nauka o informacji w okresie zmian (s. 333-346). Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 • Mierzecka-Szczepańska, A. (2013). Badania zachowań informacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 257 s.
 • Jasiewicz, J., Kisilowska, M., Mierzecka-Szczepańska, A., & Batorski, D. (2013). Nowe media w polskiej szkole (New media in Polish schools).Warszawa, 144 s.
 • Mierzecka-Szczepańska, A. (2012). Ewaluacja efektywności systemów informacyjno-wyszukiwawczych - wybrane parametry ocen. In B. SosińskaKalata & E. Chuchro (red.), Społeczeństwo i sieć informacyjna. Problemy i technologie (pp. 111-124). Warszawa:: Wydawnictwo SBP.
 • Kuźmina, D., & Szczepańska, A. (2011). Bibliologiczne wsparcie w sieci. [W:] D. Kuźmina (Ed.), Bibliologia i informatologia (pp. 251-266). Wrszawa: PTB OW.
 • Szczepańska, A. (2008 ). Wykorzystanie technik benchmarkingu w szkolnictwie wyższym: przegląd piśmiennictwa naukowego. [W:] J. Woźnicki (red.), Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego (s. 155- 175). Warszawa: Fundacja Rektorów Polskich.
 • Szczepańska, A. (2007). Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce. Przegląd Biblioteczny, 75(2), 233-251.
 • Szczepańska, A. (2006). Strategia, heurystyka i taktyka wyszukiwania informacji. Próba uporządkowania pojęć,. Przegląd Biblioteczny, 74(2), 165- 187.

 

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider