Wystąpienia prelegentów podczas IV OKMM

medio logo3


Na kanale wortalu medioznawca.com w serwisie YouTube zostały udostępnione – za zgodą prelegentów – nagrania wystąpień zaprezentowanych w ramach obrad plenarnych IV Ogólnopolskiej Konferencji Metodolo-gicznej Medioznawców (22 listopada 2013 roku).

Zapraszamy do oglądania i komentowania! 

 

Prof. Marek Jabłonowski, dr Tomasz Gackowski,
Otwarcie obrad IV OKMM


Prof. Jolanta Maćkiewicz (Uniwersytet Gdański),
Co językoznawstwo może (metodologicznie) dać medioznawstwu?


Dr Magdalena Dudkiewicz (Uniwersytet Warszawski),
Medialne informowanie o pomaganiu: wykorzystanie metod analizy semantycznej
 


Dr Alicja Waszkiewicz (Uniwersytet Warszawski),
Metodologia refleksyjna w badaniu wizerunku organizacji


 Prof. Marek Jeziński, dr Łukasz Wojtkowski
(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), 
Wyjść poza piksel. Etnografia kultur w internecie 


 Pytania (1) 


 Dr Justyna Szulich-Kałuża (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II),
Intertekstualność, tekstualizacja i  dekonstrukcja przekazów medialnych
– dylematy badacza mediów


 Mgr Sylwia Męcfal (Uniwersytet Łódzki),
Badania terenowe a badania nad mediami – przykład badań
nad funkcjonowaniem prasy lokalnej w małej społeczności


 Pytania (2) 


 Mgr Bartłomiej Machnik (Uniwersytet Opolski),
Rola Twittera w procesie komunikacji politycznej 


Pytania (3) 


 Dr Tomasz Olczyk (Uniwersytet Warszawski),
Metateoretyczne i metodologiczne problemy badania zjawisk
społeczno-medialnych na przykładzie celebrytów politycznych


 Dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski),
Groźba we współczesnym polskim dyskursie politycznym 


 Mgr Marcin Łączyński (MTResearch),
Framing w przekazach medialnych – wskaźniki dla ujęcia ilościowego


 Dr Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski),
Partie i koterie twitterowe, czyli polityczne plemiona na Twitterze
– rekonesans badawczy 


 Pytania (4) 


 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider