XIII OKMM: „RETORYKA NOWEGO ŚWIATA: JĘZYK MEDIÓW W CZASACH WOJNY, KRYZYSU I PANDEMII” 17-18 LISTOPADA 2022

XIII OKMM POST REJESTRACJA v. 1Trzeci tydzień listopada na stałe wpisał się już do medioznawczego kalendarza – to czas, w którym Laboratorium Badań Medioznawczych UW organizuje Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców.

Pierwszego dnia #OKMM (17 listopada) odbędą się warsztaty metodologiczne, poświęcone tym razem analizie retorycznej. Więcej szczegółów dotyczących warsztatów pojawi się wkrótce na stronie wydarzenia.

Natomiast drugiego dnia #OKMM (18 listopada) odbędą się obrady plenarne.

 

Zapraszamy do składania zgłoszeń za pomocą formularza rejestracyjnego. Termin zgłoszeń upływa 1 października br.

Artykuły nadesłane po konferencji zostaną, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, opublikowane w jednym z wiodących czasopism medioznawczych (szczegóły na ten temat podamy wkrótce).

Więcej informacji: tekst przewodni, formularz rejestracyjny, ważne daty znajdą Państwo na stronie konferencji:

https://sites.google.com/uw.edu.pl/xiii-okmm

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider