Pokolenia medialne w social mediach – nowa książka LBM UW!

OkładkaMOCKUPInformujemy, że ukazała się nowa publikacja Laboratorium Badań Medioznawczych UW – wieloautorska monografia zatytułowana „Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych”.

Książka jest dostępna jako publikacja elektroniczna tutaj.

W książce zaprezentowano wyniki przeprowadzonego na przełomie lat 2017 i 2018 projektu badawczego, poświęconego sposobom, w jaki przedstawiciele różnych generacji medialnych korzystają z mediów społecznościowych. Biorąc po uwagę złożoność tego zagadnienia, wykorzystano zestaw triangulowanych metod i technik badawczych, od ankiet po okulografię. Ta różnorodność metodologiczna miała pomóc w odniesieniu się do kilku podstawowych, ważnych dla współczesnego medioznawstwa, pytań: Jakie są różnice w sposobach konsumowania mediów w poszczególnych pokoleniach? Jak wyglądają medialne praktyki nadawczo-odbiorcze w poszczególnych pokoleniach? Jakie są potrzeby, oczekiwania i obawy związane z mediami i nowymi technologiami wśród  przedstawicieli kolejnych generacji? Co motywuje różne pokolenia do korzystania z mediów i kultury? W prezentowanej publikacji autorzy próbują przedstawić choć częściowe odpowiedzi na powyższe pytania, analizując nowoczesne narzędzia komunikacji oraz prezentując portret ich użytkowników, w tym przypadku Facebooka i Snapchata.

Zapraszamy do lektury!

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider