VII OKMM już za nami

  

VIIOKMM"Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu" - pod takim tytułem w dniach 17-18 listopada 2016 odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców. Coroczne, dwudniowe spotkanie polskich medioznawców otworzył prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

 

Pierwszego dnia konferencji odbyła się szósta edycja warsztatów metodologicznych, podczas których uczestnicy mogli nie tylko posłuchać, ale także podjąć próbę analizy w jeden z trzech sekcji - analiza okulograficzna, analiza pragmatyczna i semantyczna, analiza etnograficzna. Podczas tegorocznej edycji, warsztaty poprowadziły trzy cenione ekspertki - dr hab. Izabela Krejtz z Interdyscypli-narnego Centrum Stosowanych Badań Poznawczych, współzałożycielka Ośrodka Badań Okulograficznych działającego przy Uniwersytecie SWPS, dr hab. Anna Malewska-Szałygin – dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska z Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego.

 

Drugi dzień VII OKMM upłynął pod znakiem obrad plenarnych. Prelegenci oraz słuchacze zgłębiali zagadnienia dotyczące memów, czyli formy wypowiedzi charakterystycznej dla środowiska Web 2.0. Wśród zabierających głos znalazły się prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, która przedstawiła efekty badań nad memami dotyczącymi referendum ogólnokrajowego oraz prof. dr hab. Grażyna Habrajska z Uniwersytetu Łódzkiego próbująca odpowiedzieć na pytanie: Czy młodzi ludzie rozumieją, co przekazują memy?

 

Podczas VII OKMM został zaprezentowany owoc zeszłorocznego spotkania medioznawców - książka "Gry w komunikacji" pod redakcją dr. Tomasza Gackowskiego i dr Karoliny Brylskiej.

 

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider