dr Tomasz Olczyk

olczyk-fotobwdr Tomasz Olczyk – socjolog, adiunkt w Zakładzie Metod Badania Kultury Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się badaniem zjawisk z pogranicza kultury popularnej, komunikowania politycznego i mediów. Autor pierwszej w Polsce interdyscyplinarnej monografii telewizyjnej reklamy politycznej (Politrozrywka i poppers-wazja: reklama telewizyjna w polskich kampa-niach wyborczych XXI wieku, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009).

Pasjonat czy – mówiąc nowszym językiem  geek technik prezentacji, metodologii kreatywnego rozwiązywania problemów, myślenia i komuniko-wania wizualnego i oprogramowania do analizy danych jakościowych. Pasje te przekuwa na działalność dydaktyczną i szkoleniową.

Zainteresowania naukowo-badawcze:

 • mediatyzacja polityki;
 • celebrytyzacja polityki;
 • kultura popularna;
 • marketing polityczny;
 • nowe media;
 • komunikowanie wizualne;
 • retoryka wizualna;
 • wspomagana komputerowo analiza danych jakościowych;
 • techniki prezentacji i wizualizacji danych.

In English

Thomas Olczyk – PhD, sociologist, assistant professor in Applied Social Sciences Institute (Warsaw University). His research is focused on intersections between popular culture, political communication and media culture. 

PUBLIKACJE

I. Publikacje książkowe (monografie)

 • Olczyk T., Politrozrywka i popperswazja: reklama telewizyjna w polskich kampaniach wyborczych XXI wieku. Popkultura i Media, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

II. Prace oryginalne (rozdziały w książkach zbiorowych, artykuły w czasopismach)

III. Prace przeglądowe (raporty, suplementy, recenzje naukowe, opracowania źródłowe)

 • Olczyk T., Widmo postpolityzmu, [w:] Platforma Obywatelska. Diagnoza, Maciej Białecki et al., Wyższa Szkoła Promocji, Warszawaw 2010.