The Ukraine crisis in the modern-day information space

Wilno konf

Na początku grudnia na Uniwersytecie w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. The Ukraine crisis in the modern-day infor-mation space.

Wzięła w niej udział między innymi trójka badaczy związanych z wortalem medioznawca.com, prezen-tując wyniki przeprowadzonych badań empirycz-nych: From the escape of Viktor Yanukovych to the annexation of the Crimea by the Russian Federa-tion. Events in the Crimea in the Polish national newspapers and periodicals in Feb-ruary and March 2014. Contexts, metaphors and meanings.

Czytaj więcej...

Metodologie badań medioznawczych

MBM cała

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Dzienni-karstwa UW "Media początku XXI wieku" został oficjalnie zaprezentowany podczas jubileuszowej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Metodologie badań medioznawczych to zbiór ośmiu tekstów dotyczących problematyki mediów i komunikowania, poprzedzonych wstępem pióra redaktora naukowego całego tomu.

Jak zauważył jeden z recenzentów – prof. Marek Jeziński z UMK: "Poszczególne prace, podpisane przez różnych Autorów, prezentują (...) rzetelny po-ziom naukowy i metodologiczny oraz są w intere-sujący sposób napisane". Zachęcamy do debaty na temat poruszonych w tomie wątków.

Czytaj więcej...

Jubileuszowa OKMM za nami!

V OKMM 1Trzy kluczowe dla współczesnych mediów po-jęcia – mediamorfoza, cyfryzacja i konwergencja, eksperci prowadzący warsztaty metodologiczne i ich grupy, prelegenci przedstawiający wyniki swo-ich badań oraz goście – liczne grono badaczy z wielu krajowych ośrodków naukowych. To ozna-cza, że V edycja Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Interneto-wość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów już za nami! Dziękujemy za udział, ciekawe dyskusje i nowe wątki badawcze!

Już teraz zapraszamy na VI Ogólnopolską Konferencję Metodologiczną Medioznawców pt. »Grywalizacja mediów«, czyli o zmianach w komunikacji społecznej oraz piątą edycję warsztatów metodologicznych, które odbędą się w dniach 19–20 listo-pada 2015 roku, oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim.

Czytaj więcej...

Nowa kampania INSPRO!

julia spot

Ruszyła nowa kampania Instytutu Spraw Obywa-telskich (INSPRO) zatytułowana: Dość olewania – Obywatele decydują.

Celem akcji jest zachęcenie obywateli do wyra-żenia sprzeciwu wobec "płynących niczym woda" obietnic wyborczych, które na ogół – po zdobyciu mandatu – odchodzą w zapomnienie. Powiedzmy wspólnie "nie" politykom, którzy nas olewają, rozliczmy ich z nierealizowanych obietnic i wybierzmy świadomie podczas nadcho-dzących wyborów samorządowych.

Twarzą kampanii została aktorka Julia Kamińska.

Czytaj więcej...

Seminarium naukowe: Demokratyzacja polityki medialnej w ekosystemach cyfrowych

Seminarium 17.10.2014 na UW

W piątek 17 października na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się seminarium naukowe, w którym wzięli udział przedstawiciele mediów publicznych, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środowiska akademickiego z Warszawy, Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia.

Celem spotkania było określenie tendencji rozwoju współczesnej polityki medialnej oraz analiza wyzwań stawianych instytucjom, które są odpowiedzialne za jej tworzenie w nowych ekosystemach cyfrowych. Seminarium miało przyczynić się do zdefiniowania modelu wielostronnego oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. W nawiązaniu do działań wybranych organizacji międzynarodowych w gronie ekspertów podjęto także debatę na temat zarządzania mediami publicznymi.

Czytaj więcej...

Badanie emocji

iMotionsRadość, zaskoczenie, złość, wstręt, smutek, a może strach? Już wkrótce możliwe będzie rozpoznawanie podstawowych emocji, jakie towarzyszą uczestnikom badań online. Współpracę z firmą Quantum Lab rozpoczęła właśnie agencja SW Research. Technologia Xpress Engineta ma umożliwić rozpoznawanie i analizę emocji ludzi na podstawie ekspresji mimicznej twarzy.

Badania zaangażowania emocjonalnego oraz skupiania uwagi użytkowników przekazu zamierzają również prowadzić naukowcy z Laboratorium Badań Medioznawczych UW, którzy opracowali iVIDEOFACSystem, czyli zintegrowany system monitorowania oraz analizowania audiowizualnych przekazów medialnych wsparty biometryczną analizą odbiorcy (Facial EMG).

Czytaj więcej...

Eurowybory 2014 w TV

eurowybory-w-tvSpotkanie nadawców, szefów anten, dziennikarzy, przedstawicieli parlamentu, organizacji pozarządo-wych oraz naukowców (medioznawcy i politolodzy) stało się doskonałą okazją do dyskusji na temat standardów w polskich mediach. Sympozjum dziennikarskie zorganizowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Uniwersytet Warszawski odbyło się w poniedziałek 22 września.

Podczas spotkania zaprezentowano raporty z monitoringów kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego (10–23 maja) w największych stacjach telewizyjnych.

Czytaj więcej...

Multiscreening – klęska urodzaju?

ekrany-rozneCzy zdarza Ci się, siedząc przed telewizorem, przeglądać strony internetowe za pomocą smart-fona? A może masz pod ręką tablet lub laptop i sprawdzasz pocztę? Jeśli Twoje odpowiedzi są twierdzące, to oznacza, że jesteś wśród 48 proc. Polaków, którzy robią tak samo. Wydawałoby się więc, że jest to "normalne", a może jednak powinno wzbudzić niepokój? Czy nie grozi nam klęska urodzaju?

Z najnowszej edycji raportu Connected Life firmy TNS wynika, że w obszarze multiscreeningu zaczynamy doganiać światową czołówkę, a w pewnych punktach wyrastamy wręcz na liderów.

Czytaj więcej...

Donald Tusk – Wielki Gracz

Podczas pierwszego powakacyjnego posiedzenia sejmu Donald Tuska i jego rząd zaprezentowali różne pomysły i inicjatywy, jakie będą chcieli w najbliższym roku wprowadzić w życie. Słowem, zapowiedzieli ofensywę ustawodawczą na półtora roku przed końcem kadencji parlamentu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ba, byłoby to godne pochwały, a nawet podziwu, gdyby nie kontekst wyborczy, gdyby nie taki, a nie inny kalendarz wyborczy. "Financial Times" napisał wprost, że Donald Tusk otworzył samorządową kampanię wyborczą w Polsce od populistycznych obietnic. Bo też i jak traktować złożone zobowiązania?

Czytaj więcej...

Humanistyka w epoce cyfrowej

DHLab medioJuż wkrótce powstanie Digital Humanities Lab, czyli platforma mająca integrować naukowców z różnych dziedzin i jednostek Uniwersytetu War-szawskiego wokół zagadnień związanych z wpływem nowoczesnych technologii i narzędzi na badania oraz edukację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Niewątpliwie wpłynie to na rozwój badań humanistycznych oraz zwiększenie się liczby i podniesienie jakości przygotowywanych wniosków konkursowych.

Co więcej, Uniwersytet przewodniczy tworzącemu się konsorcjum DARIAH-PL, które stanowić będzie część europejskiej sieci: The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities.

Czytaj więcej...

Otwarta nauka?

Otwarta Nauka RaportCzasy, gdy treści naukowe zarezerwowane były dla wąskiego grona akademików, minęły, to pewne. Wraz z rozwojem nowych technologii wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do wiedzy, a naukowcy – mając na względzie zwiększenie własnej rozpoznawalności, upowszechnienie wyników badań oraz podniesienie liczby cytowań – i wydawcy przenieśli istotną część aktywności do sieci. Grupa badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się diagnozy stanu otwartości w polskiej nauce. A zatem: światowa czołówka czy zamykanie peletonu?

Czytaj więcej...

Wyniki monitoringu KRRiT

krrit-logo

Na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opu-blikowano wyniki monitoringu prowadzonego w okresie od 10 do 23 maja, czyli bezpośrednio przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europej-skiego.

W badaniu skoncentrowano się na przebiegu kampanii wyborczej w mediach publicznych i komercyjnych, analizując główne wydania serwisów informacyjnych oraz audycje o tematyce wyborczej (w tym debaty z udziałem eurokandy-datów). Monitoring posłużył także do zdiagnozowania obecności kobiet w kampanii wyborczej.

Czytaj więcej...

Warsztaty metodologiczne - znamy nazwiska ekspertów!

V OKMM

Znamy nazwiska ekspertów prowadzących warsztaty metodologiczne podczas jubileuszowej edycji Ogólno-polskiej Konferencji Metodologicznej Medioznaw-ców (20–21 listopada 2014 roku na UW)!

Zapraszamy także na stronę internetową Ogólno-polskich Konferencji Medioznawczych organizowa-nych wspólnie przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Zwycięski Janusz Korwin-Mikke!

Lider Nowej Prawicy w studiu wyborczym TVN24, komentując na prośbę redaktor Justyny Pochanke wynik wyborczy, otwarcie i szczerze podziękował "wszystkim reżimowym mediom". Stwierdził, że to właśnie im – wielkim telewizjom, mediom głównego nurtu – zawdzięcza tak dobry wynik.

I ma rację! 

Czytaj więcej...

Rola mediów w edukacji społecznej

Rola mediów grafika

Już w czerwcu odbędzie się trzecia z cyklu debat naukowych poświeconych tożsamości nauk o mediach, organizowanych corocznie w gronie medioznawców reprezentujących krajowe ośrodki naukowe.

Tym razem jej celem będzie analiza edukacyjnych oddziaływań mediów na społeczeństwo w różnych zakresach, ujmowanych wielowymiarowo, a zwłaszcza pod kątem kompetencji poszczególnych grup odbiorców oraz specyfiki nadawców.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na debatę

INSPRO logo

 

INSPRO Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza do udziału w debacie politycznej pt. Elektroniczna inicjatywa ustawodaw-cza. Dlaczego w Unii Europejskiej funkcjonuje, a w Polsce nie? Wezmą w niej udział reprezentanci komitetów wyborczych startujących do Europarlamentu.

6 maja 2014 roku (wtorek), Centrum Zielna w Warszawie.

Czytaj więcej...

Trzy, dwa, jeden... rozliczanie czas zacząć

logo-obywatele-rozliczaja

Startuje portal zainicjowany przez INSPRO Insty-tut Spraw Obywatelskich, a stworzony we współ-pracy z Wydziałem Dziennikarstwa i Nauk Politycz-nych UW oraz wortalem medioznawca.com.

A co na portalu? Przede wszystkim dwie rozbudo-wywane równolegle bazy: polityków i obietnic. Dane może dodawać każdy użytkownik! Cel: wspólne i konsekwentne rozliczanie polityków z realizacji składanych deklaracji.

Czytaj więcej...

IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

IV OSM grafika

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dzien-nikarskiego wraz z Zakładem Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają do wzięcia udziału w IV Ogólnopolskim Semi-narium Medioznawczym: Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów me-dialnych, które odbędzie się 21 marca na Uniwersytecie Warszawskim. 

W programie seminarium zaplanowano panel główny – zatytułowany Nowe media – nowy system mediów? Wyzwania, perspektywy i kierunki przemian – oraz trzy sekcje tematyczne.

Czytaj więcej...

Panel badawczy w LBM UW

Fotolia 7853110 Subscription XL

Jeśli chcielibyście wziąć udział w inspirujących badaniach naukowych, zdobyć nowe doświad-czenie, podzielić się opinią albo po prostu ciekawie spędzić czas, to zachęcamy Was do rejestrowania się w panelu badawczym Laboratorium Badań Medioznawczych UW. Wypełnienie formularza zajmie zaledwie dwie minuty, a satysfakcja z udziału w ważnych i potrzebnych projektach będzie na pewno ogromna!

Czytaj więcej...

Rodzice - weźcie udział w badaniach!

dzieciaki

Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwer-sytetu Warszawskiego zainicjowano projekt poświęcony bajkom dla dzieci. Badacze będą chcieli zapytać rodziców o to, co sądzą o bajkach, oraz w jaki sposób oglądają je za pośrednictwem nowoczesnej aparatury do śle-dzenia ruchu oczu (eye-tracker Tobii X60).

Jeśli chcecie wziąć udział w ciekawych, nie-inwazyjnych i w pełni bezpiecznych badaniach, koniecznie poznajcie szczegóły!

Czytaj więcej...

V OKMM i IV edycja warsztatów metodologicznych

V OKMM

 

Wortal medioznawca.com – jako patron naukowy – zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz warsztatów metodologicznych, które odbędą się w dniach 20–21 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Temat tegorocznego spotkania brzmi: Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów.

Czytaj więcej...

Nowe media. Wyzwania i ograniczenia

Okładka nowe media

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Dzienni-karstwa UW "Media początku XXI wieku", który został oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia to publikacja, na którą złożyło się dziesięć tekstów ukazujących różne oblicza nowych mediów. Z jednej strony wciąż trwający spór o to, czym są te nowe media ("czy rzeczywiście są to »nowe« media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli ta sama treść na nowych nośnikach?"), z drugiej – pytanie o konieczność poszukiwania nowego instrumentarium badawczego. Zachęcamy do lektury, własnych rozważań i dyskusji na ten temat. 

Czytaj więcej...

Fotorelacja i materiał wideo z IV OKMM

IV OKMM final

 

Dobiegła końca tegoroczna edycja Ogólno-polskiej Konferencji Metodologicznej Medio-znawców i warsztatów metodologicznych medioznawców. Podczas obrad plenarnych poruszono zagadnienia związane między innymi z medialnym informowaniem o pomaganiu i analizą semantyczną; etnografią kultur w internetach; intertekstualnością, tekstualizacją i dekonstru-kcją przekazów medialnych; budowaniem relacji z klientem poprzez social media; rozliczaniem polityków; groźbą we współczesnym polskim dyskursie politycznym; framingiem w przekazach medialnych oraz politycznymi plemionami na Twitterze (zob. program IV OKMM). 

Czytaj więcej...

Władza na dywaniku

komentarz politologiczny 10.12

 

Pretekstem do zorganizowania kolejnego seminarium z cyklu "Komentarze politolo-giczne" stała się nowa książka dr. Tomasza Gackowskiego pt. Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków? Nowy model komunikacji politycznej (Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2013). 

Na dyskusję zapraszamy 10 grudnia 2013 roku (wtorek) w godz. 13.1514.45 na Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala im. Stefana Czarnow-skiego, parter).

Czytaj więcej...

Jak podnieść konkurencyjność europejskiej nauki, czyli o programie Horyzont 2020

horizon2020

Największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE – Horyzont 2020przewidziany na lata 2014–2020, został zainaugurowany kilka dni temu w Warszawie. Będą mogli z niego skorzystać zarówno badacze, jak i firmy. Czy uda nam się pokonać konkurentów z Europy?

Czytaj więcej...

Otwarcie Laboratorium Badań Medioznawczych

 

LBM logoOficjalne przecięcie wstęgi i zaczynamy! Otwarcie innowacyjnej, zaawansowanej technologicznie placówki naukowo-badawczej w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Laboratorium Badań Medioznawczych UW – odbyło się dziś w siedzibie przy ul. Bednarskiej 2/4.

Czytaj więcej...

"Ilustrowany Kuryer Codzienny" online!

b_140_217_16777215_00_images_kuryer_codzienny.jpg

 

Legendarny tytuł międzywojnia – "Ikac", czyli "Ilustrowany Kuryer Codzienny" – został udostępniony w zasobach Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Od teraz więc badacze mediów, historycy, genealodzy, wykładowcy, studenci i wszyscy zainteresowani mogą korzystać z pełnego archiwum dziennika (numery wydane w latach 1910–1939), nie ruszając się z domu!

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider