FIFA 18 pod lupą LBM UW!

screen fifa18Członkowie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW wzięli udział w ważnym wydarzeniu: połączonych konferencjach 6th Polish Eyetracking Conference & 2nd Earli SIG 27 Conference. Dr hab. Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska podczas prezentacji - w roli keynote speakers - przedstawili wyniki badań biometrycznych dotyczących osób grających w FIFA 18.

 

W projekcie realizowanym w LBM UW badacze analizują, w jaki sposób osoby grające w gry video (w tym przypadku FIFA 18) reagują na ten typ bodźca na poziomie fizjologicznym. Analizie podlegają reakcje graczy zarejestrowane podczas kluczowych momentów meczu (np. gol, cieszynka, rzut rożny, rzut karny, czerwona kartka itp.), które decydują o jego przebiegu, dynamice i – wedle hipotezy – także zaangażowaniu graczy. Podczas eksperymentu integrowane są aż cztery pomiary behawioralne i biometryczne: okulografia (analiza ruchu gałek ocznych), facetracking (analiza prawdopodobnie przeżywanych emocji odczytywanych na podstawie mikroekspresji twarzy), GSR (analiza reakcji skórno-galwanicznej) oraz EKG (analiza elektrycznej czynności mięśnia sercowego). Dzięki oprogramowaniu iMotions wszystkie pomiary są integrowane na jednej osi czasu.

Dotychczas przeprowadzone pomiary i analiza wyników pokazały, że można zróżnicować graczy wedle przynależności do grupy wiekowej (nastolatek, student, dorosły) oraz wyniku osiągniętego w meczu (zwycięzca, przegrany). Osoby przynależące do tych grup reagują w sposób do pewnego stopnia schematyczny, a różnice w reakcjach fizjologicznych pomiędzy tymi grupami są w znacznej mierze nieprzypadkowe

Projekt LBM UW wpisuje się w podejmowane coraz częściej w naukach społecznych badania nad interakcją człowieka z nowymi technologiami, wśród których gry zajmują szczególne miejsce. Powody zaangażowania graczy w podejmowanie rozgrywek, istota zjawiska immersji i wynikającej z niego pewnej izolacji człowieka stanowią interesujące wyzwanie analityczne.

Szczegółowe założenia projektu zostały opisane w poniższym abstrakcie, natomiast całe wystąpienie można obejrzeć w zamieszczonym niżej filmie.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider