Polacy o obchodach Święta Niepodległości - Raport z badania CATI na 100-lecie odzyskania niepodległości

news niepodlePolacy nie wierzą w obiektywizm polskich serwisów informacyjnych w kontekście relacjonowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości - wynika z sondażu przeprowadzonego przez Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem badania było ustalenie, jaka jest opinia Polaków na temat Święta Niepodległości i sposobów jego przedstawienia przez media. W raporcie prezentujemy najważniejsze ustalenia z przeprowadzonego sondażu.

Polacy zgłaszają wyraźne wotum nieufności wobec telewizyjnych nadawców. W tym kontekście dostrzegam zresztą pewien paradoks – otóż w niektórych wypowiedziach respondentów pobrzmiewa echo narracji głównych serwisów informacyjnych, pojawiają się głośne medialne określenia, epitety. Oceniamy zatem stacje telewizyjne jako niedochowujące bezstronności, a jednocześnie niejako przesiąkamy przekazami, które te stacje generują – mówi dr Karolina Brylska (Uniwersytet Warszawski, zastępca kierownika Laboratorium Badań Medioznawczych UW)

Z reprezentatywnego badania opinii wynika, że większość Polaków zgadza się ze stwierdzeniem, że Święto Niepodległości łączy wszystkich Polaków (59,3 proc.), a jednocześnie 75 proc. badanych uważa, że tego dnia szczególnie widać podziały polityczne.


Na pytanie o to, w jakim stopniu zgadza się Pan/Pani ze stwierdzeniem: Święto Niepodległości łączy wszystkich Polaków, zaledwie 25,8 proc. ankietowanych wskazało, iż się zdecydowanie z nim zgadza. Jednakże w przypadku tego samego pytania, aż 29,8 proc. wybrało przeciwną odpowiedź - „zdecydowanie się nie zgadzam”. Te dwie liczby, te dwa skrajne wybory na naszej dyferencjalnej skali pokazują głębokość podziału pośród Polaków w zakresie oceny naszego najważniejszego Święta. Ta istotnie widoczna gołym okiem polaryzacja winna niepokoić – wskazuje dr hab. Tomasz Gackowski (Uniwersytet Warszawski, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW).

Polacy oddzielają ideę państwowości i ważnych wartości narodowych od polityki jako takiej, co jest w gruncie rzeczy dosyć smutnym wnioskiem. W poszczególnych wynikach badania kontekst polityczny stoi w wyraźnej opozycji do pojęć takich jak wspólnota, radość, świętowanie – dodaje dr Karolina Brylska, zastępca kierownika LBM UW.
 
Więcej wniosków i informacji znajduje się w załączonym raporcie. 

KLIKNIJ, ABY POBRAĆ RAPORT

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider