Międzynarodowa wymiana doświadczeń EuroMedia2017

IMG 1894Przedstawiciele Laboratorium Badań Medioznawczych UW dr Karolina Brylska oraz dr hab. Tomasz Gackowski wzięli udział w The European Conference on Media, Communication & Film, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2017 roku w Brighton (Wielka Brytania). W jednej z sesji tematycznych wygłosili oni referat zatytułowany "Image of Ukraine in the Context of Crimea 2014/2015 - Polish and International Perspective in Media Discourse and Social Reception" - wystąpienie obejmowało wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac LBM oraz rekonesans badań międzynarodowych, poświęconych społecznej recepcji konfliktu na Ukrainie. 

EuroMedia2017 to jedno z ważnych wydarzeń cyklu konferencji organizowanych przez International Academic Forum (IAFOR). Misją IAFOR jest promowanie interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń naukowców z różnych krajów, zajmujących się zawartością i odbiorem szeroko rozumianych mediów.