Najnowocześniejsza aparatura badawcza już w Centrum Analiz Medialnych i Laboratorium Badań Medioznawczych

sprzęt foto

Centrum Analiz Medialnych oraz zespół Laboratorium Badań Medioznawczych realizują grant otrzymany z Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pozwolił wyposażyć placówki w innowacyjny sprzęt służący zaawansowanym badaniom biometrycznym człowieka.

Obecnie zakupiona aparatura badawcza pozwala m.in. na rejestrację danych okulometrycznych poprzez okulografy: wysokohercowy RED500 System (500 Hz) oraz mobilny Tobii Pro Glasses 2 (100 Hz).  Mamy już także do dyspozycji narzędzie do pomiaru galwanicznych reakcji skóry Shimmer3 GSR+ UnitGSR+ (ang. Galvanic Skin Response), które umożliwia pomiar emocji i zaangażowania respondenta w zależności od prezentowanego bodźca. Alternatywny pomiar emocji jest możliwy poprzez badanie facetrackingowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania Affectiva. Dane biometryczne uzupełnia  Shimmer3 ECG and EMG Unit, który realizuje pomiar parametrów elektromiograficznych i elektrokardiogram.

Wymienione narzędzia pomiarowe obsługiwane są za pomocą oprogramowania iMotions. Co istotne, oprogramowanie to pozwala na synchronizację wszystkich danych pomiarowych na jednej osi czasu.

W ramach grantu powstaje również Centrum Analiz Medialnych, które będzie ściśle współpracować z LBM UW, koncentrując swoją uwagę przede wszystkim wokół biometrycznej analizy respondentów zanurzonych w wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość.

Wszystkie narzędzia będzie można przetestować podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców i towarzyszące jej warsztaty metodologiczne („Komunikowanie w świecie aplikacji”, 16-17.11.2017). Zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 30 września br., zapraszamy do rejestracji pod linkiem https://konferencjemedioznawcze.pl/rejestracja.

 

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider