Debata Oksfordzka na WDIB UW

DSC 6112

Efekt cieplarniany jest skutkiem działalności człowieka? A może globalne ocieplanie nastąpiłoby bez względu na czynniki antropologiczne? Zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych stanowiły przedmiot debaty, która odbyła się 7 czerwca 2017 roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Ostatnie w tym roku akademickim zajęcia socjologii mediów – ćwiczeń prowadzonych przez pracowników Laboratorium Badań Medioznawczych UW – odbyły się w formie debaty oksfordzkiej. Argumentacyjna potyczka dotyczyła tezy: „Człowiek jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany”. Naprzeciwko siebie stanęły dwa zespoły – propozycji i opozycji. Strona propozycji twierdziła, że to czynniki antropologiczne wpływają na zmiany klimatu i człowiek jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Natomiast opozycja była tej tezie przeciwna. Jak pokazała debata – ich linia argumentacji opierała się m.in. na twierdzeniu, że zmiany klimatyczne zachodzą przede wszystkim bez udziału człowieka.

Każda ze stron składała się z czterech osób. Jako pierwsi wypowiadali się kapitanowie. Ich rolą było przedstawienie siebie, członków drużyny oraz zdefiniowanie i wyjaśnienie, w jaki sposób zespoły będą podczas debaty rozumieć tezę. „Dwójki” były odpowiedzialne za przytoczenie argumentów popierających tezę - ci członkowie drużyn posługiwali się przede wszystkim źródłami i przykładami. Kolejne, trzecie w kolejności osoby usiłowały zbijać argumenty drużyny przeciwnej. Ostatni, czwarty wypowiadający się podsumowali linie argumentacji swoich drużyn. Każdy z mówców – zgodnie z zasadami debaty oksfordzkiej – dysponował czterema minutami, po upływie których drużyna przeciwna miała prawo do zadania dwóch pytań.

Nad sprawnym przebiegiem wymiany myśli czuwał marszałek – w tę rolę wcielił się dr Tomasz Gackowski, który także był przewodniczącym komisji eksperckiej. Skład ekspertów uzupełnili dr Karolina Brylska i mgr Mateusz Patera. Przyznawane przez nich punkty dotyczyły czterech obszarów poszczególnych wypowiedzi: wartości merytorycznej, wypełnienia roli w drużynie, mowy ciała, oraz retoryki.

Przypomnijmy, że typ przeprowadzonej debaty pochodzi z Uniwersytetu w Oksfordzie, a pierwsza, historyczna tego typu walka na argumenty dotyczyła teorii ewolucji – miało to miejsce w 1860 roku.

Zastanawiacie się, kto wygrał? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wedle ekspertów zwyciężyła drużyna opozycji – przeciwników twierdzenia, że to człowiek jest odpowiedzialny za efekt cieplarniany. Innego wyboru dokonała publiczność, według niej w debacie zwyciężyła grupa propozycji.


DSC 6098DSC 6186DSC 6089