VIII OKMM: Komunikowanie w świecie aplikacji

VIIIOKMM BANNER

Badacze mediów coraz częściej podejmują analizy dotyczące idei aplikacji i ich funkcjonalności. Ta przestrzeń naukowej eksploracji wydaje się szczególnie istotna w czasach postępującej mediatyzacji kolejnych obszarów życia. Zachęcamy do dyskusji nad problemami, wątpliwościami i tematami dotyczącymi procesu komunikowania w świecie aplikacji, który będzie główną osią dwudniowego spotkania medioznawców w Warszawie podczas VIII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Jak co roku, obok obrad plenarnych (17 listopada) odbędą się warsztaty metodologiczne medioznawców (16 listopada). VII edycja warsztatów podzielona została na trzy sekcje – Usability (UX) i Design, Facetracking oraz VR (Wirtualna rzeczywistość). 

Ważne daty:
do 30 września 2017 roku:
– przyjmowanie zgłoszeń i tematów wystąpień

O wysłanie formularzy zgłoszeniowych są proszeni nie tylko prelegenci, ale również osoby chcące uczestniczyć w warsztatach metodologicznych 
(liczba miejsc w każdej z trzech sekcji warsztatowych jest ograniczona).

do 15 października 2017 roku:
– decyzja komitetu organizacyjnego o zakwalifikowaniu referatów do wygłoszenia podczas konferencji

do 31 października 2017 roku:
– ogłoszenie programu obrad plenarnych
– wnoszenie opłaty konferencyjnej.

Rejestracja: 
https://konferencjemedioznawcze.pl/rejestracja

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider