Nowe media. Wyzwania i ograniczenia

Okładka nowe media

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Dzienni-karstwa UW "Media początku XXI wieku", który został oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia to publikacja, na którą złożyło się dziesięć tekstów ukazujących różne oblicza nowych mediów. Z jednej strony wciąż trwający spór o to, czym są te nowe media ("czy rzeczywiście są to »nowe« media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli ta sama treść na nowych nośnikach?"), z drugiej – pytanie o konieczność poszukiwania nowego instrumentarium badawczego. Zachęcamy do lektury, własnych rozważań i dyskusji na ten temat. 

Czytaj więcej...

Fotorelacja i materiał wideo z IV OKMM

IV OKMM final

 

Dobiegła końca tegoroczna edycja Ogólno-polskiej Konferencji Metodologicznej Medio-znawców i warsztatów metodologicznych medioznawców. Podczas obrad plenarnych poruszono zagadnienia związane między innymi z medialnym informowaniem o pomaganiu i analizą semantyczną; etnografią kultur w internetach; intertekstualnością, tekstualizacją i dekonstru-kcją przekazów medialnych; budowaniem relacji z klientem poprzez social media; rozliczaniem polityków; groźbą we współczesnym polskim dyskursie politycznym; framingiem w przekazach medialnych oraz politycznymi plemionami na Twitterze (zob. program IV OKMM). 

Czytaj więcej...

Władza na dywaniku

komentarz politologiczny 10.12

 

Pretekstem do zorganizowania kolejnego seminarium z cyklu "Komentarze politolo-giczne" stała się nowa książka dr. Tomasza Gackowskiego pt. Władza na dywaniku. Jak polskie media rozliczają polityków? Nowy model komunikacji politycznej (Wyd. Adam Marszałek, Warszawa 2013). 

Na dyskusję zapraszamy 10 grudnia 2013 roku (wtorek) w godz. 13.1514.45 na Uniwersytet Warszawski (ul. Krakowskie Przedmieście 3, sala im. Stefana Czarnow-skiego, parter).

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider