SB wokół dziennikarzy

SB wokol dziennikarzy

 

Wspomnienia przyjaciela Kisiela czy dokumenty bezpieki? Konfrontacja dwóch niezależnych źródeł historycznych w książce dr. Tomasza Gackowskiego: SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko – przyjaźń w czasach PRL, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR.

Nowość na rynku wydawniczym! Polecamy!

 

 

 

"Obiektem zainteresowań dr. Tomasza Gackowskiego jest Jerzy Suszko (1921–2008), dziennikarz, scenarzysta, znajomy Stefana Kisielewskiego, postać, która pojawia się wielokrotnie na kartach Dziennika, jako osoba podejrzewana przez Kisiela o kontakty ze Służbą Bezpieczeństwa. Sam Suszko przedstawił własną wersję tej znajomości w książce Donosy na Kisiela. Zeznania kandydata na donosiciela (PIW, 2006), w której energicznie zaprzeczał, jakoby brał udział w inwigilacji Kisielewskiego. Autor skonfrontował relację Suszki z obrazem, jaki wynika z materiałów archiwalnych, jak również ze świadectw krewnych Stefana Kisielewskiego. W tym celu przeprowadził szeroko zakrojoną kwerendę źródłową, a zebrany materiał poddał wnikliwej analizie, zgodnie z wszelkimi zasadami warsztatowymi obowiązującymi historyka. W rezultacie stworzył zwięzłe, a jednocześnie szczegółowe studium".

Prof. dr hab. Andrzej Chojnowski
Instytut Historyczny UW oraz Instytut Pamięci Narodowej

 

"Książka dr. Tomasza Gackowskiego dotyczy nieznanych kontekstów polskich mediów i dziennikarzy Polski mniej znanej 1945–1989. Jest to szczególnie ważna praca, gdyż obok historycznej prezentuje także medioznawczą perspektywę dziejów najnowszych, które na dobrą sprawę dopiero zaczynamy badać. Z tego punktu widzenia – w świetle przeprowadzonych kwerend i zgromadzonych materiałów – jest to nowe i interesujące opracowanie, które powinno zainteresować nie tylko historyków, ale również szerokie grono amatorów nie do końca jeszcze odkrytych i zbadanych dziejów powojennej Polski".

Prof. dr hab. Marek Jabłonowski
Instytut Dziennikarstwa UW

Polecają:

 do rzeczy logodo rzeczy historialogo