Zarządzanie mediami publicznymi w dobie przemian społecznych i rozwoju nowych technologii

W dniach 12–14 maja 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbyły się między-narodowe warsztaty – ESF Exploratory Workshop – z udziałem naukowców, ekspertów, praktyków mediów i przedstawicieli instytucji europejskich.

esf6m

 

 

 

 

 

Spotkano się po to, by rozmawiać o zarządzaniu mediami publicznymi w dobie przemian społecznych i rozwoju nowych technologii.

W trakcie wielogodzinnych dyskusji skoncentrowano się na analizie wyzwań, jakie stawiane są współcześnie przed zarządzającymi mediami publicznymi. Niewątpliwie zarówno gwałtowny rozwój technologiczny, jak i istotne zmiany w sposobie korzystania z mediów przez ich odbiorców nie ułatwiają tego zadania. Omawiano teorie, modele i strategie rozwojowe w tzw. nowej ekologii mediów, w której coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, wyszukiwarki internetowe oraz inne platformy wspierające interakcję organizacji medialnych z kreatywną publicznością.

Workshop 1aWorkshop 1bWorkshop 1c

 

 

Sprawozdanie z warsztatów można znaleźć na stronie internetowej Instytutu Dziennikarstwa UW w języku polskim i w języku angielskim.