Ćwierkający Donald Trump – nowa książka LBM UW!

Cwierkajacy mockupZ końcem 2018 r. ukazała się kolejna publikacja zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych UW – monografia wieloautorska zatytułowana „Ćwierkający Donald Trump. Czym jest Twitter dla użytkowników, dziennikarzy i prezydenta USA? Od analizy dyskursu po badania okulograficzne” (T. Gackowski, K. Brylska, M. Patera i inni; recenzowana przez dr hab. Agnieszkę Hess z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dra hab. Radosława Pawelca z Uniwersytetu Warszawskiego). Autorzy poddają wieloaspektowemu oglądowi interesujący fenomen medialno-polityczny, jakim jest wykorzystywanie mediów społecznościowych (na przykładzie Twittera) jako narzędzia kształtowania nowoczesnej „miękkiej siły” (soft power). Koncept ten opie¬ra się na zdolności kształtowania preferencji innych ludzi i podmiotów bez użycia nacisku czy przemocy, a raczej za pomocą zasobów kulturowych danego kraju. W tym procesie wykorzystuje się rozmaite praktyki dyplomatyczne i narzędzia komunikacji użyteczne na poziomie międzynarodowym, w tym Twittera, którego rosnące znaczenie w prowadzeniu dyplomacji publicznej oddaje coraz popularniejszy termin „Twiplomacy”.

 

W książce „Ćwierkający Donald Trump” zrelacjonowano projekt badawczy, którego celem było zdobycie wiedzy w trzech obszarach tematycznych: 1) jak wyglą¬dała aktywność Donalda Trumpa na Twitterze w określonym, ważnym dla tego polityka okresie – gdy próbował spełnić jedną z ważniejszych obietnic kampanii, czyli zastąpić Obamacare; 2) jak ta aktywność rezo¬nowała w polskim dyskursie prasowym; 3) czy i jak użytkownicy mediów społecznościowych korzystają z Twittera oraz jak oceniają działalność Trumpa na tej platformie. Projekt został podzielony na cztery powiązane ze sobą części, które zo¬stały odwzorowane w strukturze monografii. Pierwszą częścią badania była analiza profilu prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze. Część druga została poświęcona analizie polskiego dyskursu prasowego – sprawdzano, czy polscy dziennikarze (i eksperci) w sposób rzetelny przywołują in¬ternetowe (twitterowe) wypowiedzi Trumpa, a także jak i w jakich kontekstach polskie media drukowane pisały o komunikacji prezydenta Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem jego konta na Twitterze. Trzecia część projektu obejmowała ankietę dotyczącą sposobu korzy¬stania z mediów społecznościowych, natomiast czwarta polegała na analizie odbioru mediów spo¬łecznościowych (zwłaszcza Twittera) – obejmowała zogniskowane wy¬wiady grupowe oraz badanie okulograficzne.

Do książki dołączono również aneks, przedstawiający wyniki badania metodą CATI, dotyczącego opinii Polaków na temat oficjalnej wizyty Donalda Trumpa w Polsce oraz samej prezydentury tego polityka.

Książka już w sprzedaży: https://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/4080-cwierkajacy-donald-trump.html

E-book do kupienia tutaj: https://virtualo.pl/ebook/cwierkajacy-donald-trump-czym-jest-twitter-dla-uzytkownikowdziennikarzy-i-i238251/

Zapraszamy do lektury!

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider