dr Anna Jupowicz-Ginalska

IMG 7964

Dr Anna Jupowicz-Ginalska, adiunkt na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego.