Kompetencje

b_134_97_16777215_00_images_badania.jpg

Kompetencje badawcze:

w zakresie: analiz zawartości, analiz dyskursu (również CAD), analiz narracji, analiz wizerunku, kwantytatywnej lingwistyki, FGI, IDI, CAPI, CAWI, CATI, etno- i netografia, analiz marketingowych, analiz internetowych i społecznościowych (web crawling), analiz segmentowych, branżowych i środowiskowych. 

 • projektowanie i tworzenie narzędzi badawczych;
 • planowanie i zarządzanie procesem badawczym;
 • szkolenie i koordynowanie zespołu koderskiego;
 • tworzenie i prezentacja raportów badawczych;
 • tworzenie i prezentacja rekomendacji, płynących z przeprowadzonych badań;
 • wdrażanie wyników badań  implementacja.

b_134_113_16777215_00_images_knowhow.jpg

Kompetencje  eksperckie:

w zakresie: komunikacji politycznej, marketingu politycznego, narracji reklamowej (copywriting), semiologii przekazu, komunikacji giełdowej (doradztwo wizerunkowe, strategie investor relations, crisis management), elektronicznego rynku nadawców (usług linearnych i nielinearnych, również rynek zdelokalizowanych usług audiowizualnych) oraz social media (zarządzanie obecnością w mediach społecznościowych: od pozycjonowania, przez adekwatną ekspozycję, po efektowną interakcję).

 • doradztwo;
 • ekspertyza;
 • rekomendacje;
 • obsługa czasowa i ad hoc;
 • strategie;
 • weryfikacja założeń.

sowa

Kompetencje  dydaktyczne:
zajęcia (również w języku angielskim), zarówno w formie wykładów, jak i ćwiczeń, konwersatoriów i warsztatów badawczych, z przedmiotów, takich jak:

 • Teoria komunikacji społecznej (ćwiczenia/wyklad);
 • Teoria komunikowania masowego (ćw/w);
 • Wiedza o komunikowaniu (ćw/w);
 • Metody badań medioznawczych (w);
 • Socjologia ogólna (ćw/w);
 • Socjologia mediów (ćw/w);
 • Społeczne aspekty funkcjonowania mediów (w);
 • Polski system medialny (ćw/w);
 • Systemy medialne na świecie (ćw/w);
 • Media lokalne i środowiskowe (ćw/w);
 • Komunikacja polityczna (w);
 • Marketing polityczny (w);
 • Komunikacja giełdowa (w);
 • Psychologia giełdy w komunikacji (w);
 • Historia mediów (ćw/w);
 • Historia medioznawstwa (w);
 • Wizerunek w mediach – warsztaty badawcze;
 • Konwersatoria dziennikarskie (co tydzień spotkania z dziennikarzami).

b_134_116_16777215_00_images_szkolenia.jpg

Kompetencje szkoleniowe:

szkolenia dla różnych grup zawodowych  sprzedawców, menadżerów, samorządowców, urzędników, prawników, dziennikarzy i badaczy (ankieterzy, koderzy):

 • wystąpienia publiczne  autoprezentacja;
 • retoryka  sztuka przekonywania;
 • marketing wyborczy;
 • public relations w polityce;
 • komunikacja kryzysowa;
 • zarządzanie obecnością w mediach społecznościowych;
 • zarządzaniem wizerunkiem osób i organizacji.
Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider