e-Publikacje

Hiperłącze w tytule przenosi do publikacji dostępnej online na Scribd.com.

MONOGRAFIE

wladza na dywaniku gry szkoleniowe render sb ksiazka
T. Gackowski, Władza
na dywaniku, czyli jak polskie media rozliczają polityków? Nowy model komunikacji politycznej
, Toruń 2013.
M. Łączyński
(współpraca: J. Niewiński),
Gry szkoleniowe. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2013.
T. Gackowski, SB wokół dziennikarzy. Stefan Kisielewski i Jerzy Suszko – przyjaźń w czasach PRL, Warszawa 2013.
     
nowak obywa metody badania wizerunku
analiza wizerunku
J. Nowak, Aktywność obywateli online.
Teorie a praktyka
,
Lublin 2011.
T. Gackowski, 
M. Łączyński, Metody badania wizerunku 
w mediach. Czym jest wizerunek. Jak i po co należy go badać

Warszawa 2009.
T. Gackowski, M. Łączyński, Analiza wizerunku w mediach. Podręcznik, Warszawa 2008.
     

skrypt do analizy zawartości
   
T. Gackowski, M. Łączyński, 
Ł. Majchrzyk, A. Matyja, 
M. Wieczorkowski, Skrypt 
do analizy zawartości prasy
, Warszawa 2007.
   
 

REDAKCJE NAUKOWE

MBM 2 nm Quo vaditis okladka
Metodologie badań medioznawczych,
red. T. Gackowski,
Warszawa 2014.
Nowe media. 
Wyzwania i ograniczenia

red. T. Gackowski, 
Warszawa 2013.
Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk 
o mediach

red. T. Gackowski, 
Warszawa 2012.
     
Manipulacja okladka Zawartosc mediow okladka pr w rp
Manipulacja w mediach. Media o manipulacji
red. T. Gackowski, J. Dziedzic, Warszawa 2011.
Zawartość mediów, 
czyli rozważania nad metodologią badań medioznawczych

red. T. Gackowski, 
Warszawa 2011.
PR w RP, czyli 
dwadzieścia lat polskiej branży public relations

red. T. Gackowski, 
A. Gackowska, J. Dziedzic, Warszawa 2010.
     
mediokracja a demokracja    
I Ogólnopolski Zjazd Analityków Mediów 
pt. »Mediokracja 
a demokracja«

red. T. Gackowski, 
Warszawa 2009.
   
     

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH ZBIOROWYCH,
ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

przeglad polityczny nm nm
T. Gackowski, Władza
w czasach postmoderni-stycznych; Debata: Słowa
i obrazy bez reguł
,
"Przegląd Polityczny" 2014,
nr 123, s. 161–168.
M. Łączyński, Polskie
blogi kulinarne
– hosting, aktywność internautów
i t
ematyka
, [w:] Nowe
media. Wyzwania 
i ograniczenia
red. T. Gackowski,
Warszawa 2013, 
s. 35–49.
J. Nowak, O badaniu
kultur popularnych
online
, [w:] Nowe media.
Wyzwania i ograniczenia,
red. T. Gackowski,
Warszawa 2013, s. 13–33.
     
nm iccmtd 2013 journal render
T. Gackowski, Jak badać komunikację giełdową? Perspektywa behawioralno-medioznawcza
[w:] Nowe media. 
Wyzwania i ograniczenia

red. T. Gackowski, 
Warszawa 2013, 
s. 177–210.
T. Gackowski, Political Image as the Substance 
of the Political Communication 
in the Era of Post-Politics
, [in:] Proceedings Book of ICCMTD 2013, Famagusta, North Cyprus, 2–4 maja 2013, s. 165–170.
T. Gackowski, Political Image as the Substance 
of the Political Communication in the Era of Post-Politics
, "Online Journal of Communication and Media Technologies”, Volume III, Issue 4, 
October 2013, s. 43–60.
     
kultura i edukacja Quo vaditis okladka  Quo vaditis okladka
Ł. Wojtkowski, 
Mediatization of Politics During U.S. Presidential Election 2008, "Kultura 
i Edukacja" 2012, No. 6 (92), ISSN 1230-266X, 
s. 109–124.
K. BrylskaKomunikaty grożące jako narzędzie nakłaniania - przykłady polskich kampanii społecznych[w:] Quo vaditis? Interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, Warszawa 2012, s. 239–262. M. Łączyński, Problemy metodologiczne w prowadzeniu między-narodowych badań ankieterskich, [w:] Quo vaditis? interdyscyplinarne horyzonty nauk o mediach, red. T. Gackowski, Warszawa 2012, s. 263–280.
   

 

 media a polacy  retoryka mediow

retoryka mediow

T. Gackowski, Jak media rozliczają władzę – analiza dyskursu politycznego opiniotwórczych dzienników prestiżowych (ang. broadsheet) na przykładzie rządu 
Donalda Tuska
, [w:] Media a Polacy. Polskie media wobec ważnych wydarzeń politycznych i problemów społecznych, red. K. Pokorna-Ignatowicz, J. Bierówka, 
S. Jędrzejewski, Kraków 2012, s. 73–95.
K. Brylska, Retoryka oskarżeń. Konflikt ideowy na łamach "Gazety Wyborczej" i "Rzecz-pospolitej" w okresie żałoby narodowej po katastrofie smoleńskiej 
[w:] Retoryka mediów, retoryka w mediach
red. M. Marcjanik, 
Warszawa 2012, s. 45–66.
J. Wasilewski, Posłom frykasy, dzieciom ochłapy. Tworzenie podziałów społecznych w mediach, [w:] Retoryka mediów, retoryka w mediach
red. M. Marcjanik, 
Warszawa 2012, s. 11–22.
     
dydaktyka ret  societas comm  retoryka i polityka
J. Wasilewski, Granice retoryki. O modelu nauczania retoryki w świecie zmedializowanym, [w:] Dydaktyka retoryki,
red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań 2011,
s. 75–85.
J. Wasilewski, Od Buzka do Tuska. Opowieści o Polsce, "Societas/Communitas" 2010, nr 2(10), s. 179–212. J. Bralczyk, J. Wasilewski,
O języku preambuły do Konstytucji 1997. Retoryczna inżynieria zgody, [w:] Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji,
red. M. Czyżewski, S. Kowalski, T. Tabako, Warszawa 2010,
s. 83–128.
Instrukcja obslugi  Instrukcja obslugi  polskie jezyki
J. Wasilewski, Wodzowie kontra gracze. Analiza pentadyczna, [w:] Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red. J. Wasilewski,
A. Nita, Sopot 2012,
s. 65–76.
M. Kochan, "Metodologia analizy prasowych
reklam narracyjnych
(na przykładzie reklamy Nescafe Espresso)"
, [w:] Instrukcja obsługi
tekstów. Metody retoryki
,
red. J. Wasilewski, A. Nita, 
Sopot 2012, s. 127–136.
M. Kochan, Mówiony język biznesu, [w:] Polskie języki. O językach zawodowych 
i środowiskowych

red. M. Milewska-Stawiany, 
E. Rogowska-Cybulska,
Gdańsk 2010, s. 139–175.
 okladka  zeszyty prasoznawcze  
M. Kochan, Posąg Mitysa spada na głowę mordercy: ironia tekstu a ironia sytuacji, [w:] Reveren-dissimæ Halinæ Satkiewicz
cum magna æstimatione,
red. G. Dąbkowski,
Warszawa 2008, s. 155–162.
M. Kochan, Kapitan Żbik głosuje na Platformę, 
czyli komiks w służbie reklamy politycznej (analiza przypadku)
, "Zeszyty Prasoznawcze" 
2001, nr 3-4, s. 37–57.