Humanistyka w epoce cyfrowej

DHLab medioJuż wkrótce powstanie Digital Humanities Lab, czyli platforma mająca integrować naukowców z różnych dziedzin i jednostek Uniwersytetu War-szawskiego wokół zagadnień związanych z wpływem nowoczesnych technologii i narzędzi na badania oraz edukację w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Niewątpliwie wpłynie to na rozwój badań humanistycznych oraz zwiększenie się liczby i podniesienie jakości przygotowywanych wniosków konkursowych.

Co więcej, Uniwersytet przewodniczy tworzącemu się konsorcjum DARIAH-PL, które stanowić będzie część europejskiej sieci: The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities.

Czytaj więcej...

Otwarta nauka?

Otwarta Nauka RaportCzasy, gdy treści naukowe zarezerwowane były dla wąskiego grona akademików, minęły, to pewne. Wraz z rozwojem nowych technologii wzrosło zapotrzebowanie na dostęp do wiedzy, a naukowcy – mając na względzie zwiększenie własnej rozpoznawalności, upowszechnienie wyników badań oraz podniesienie liczby cytowań – i wydawcy przenieśli istotną część aktywności do sieci. Grupa badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego podjęła się diagnozy stanu otwartości w polskiej nauce. A zatem: światowa czołówka czy zamykanie peletonu?

Czytaj więcej...

Wyniki monitoringu KRRiT

krrit-logo

Na stronie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opu-blikowano wyniki monitoringu prowadzonego w okresie od 10 do 23 maja, czyli bezpośrednio przed tegorocznymi wyborami do Parlamentu Europej-skiego.

W badaniu skoncentrowano się na przebiegu kampanii wyborczej w mediach publicznych i komercyjnych, analizując główne wydania serwisów informacyjnych oraz audycje o tematyce wyborczej (w tym debaty z udziałem eurokandy-datów). Monitoring posłużył także do zdiagnozowania obecności kobiet w kampanii wyborczej.

Czytaj więcej...

Warsztaty metodologiczne - znamy nazwiska ekspertów!

V OKMM

Znamy nazwiska ekspertów prowadzących warsztaty metodologiczne podczas jubileuszowej edycji Ogólno-polskiej Konferencji Metodologicznej Medioznaw-ców (20–21 listopada 2014 roku na UW)!

Zapraszamy także na stronę internetową Ogólno-polskich Konferencji Medioznawczych organizowa-nych wspólnie przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Czytaj więcej...

Zwycięski Janusz Korwin-Mikke!

Lider Nowej Prawicy w studiu wyborczym TVN24, komentując na prośbę redaktor Justyny Pochanke wynik wyborczy, otwarcie i szczerze podziękował "wszystkim reżimowym mediom". Stwierdził, że to właśnie im – wielkim telewizjom, mediom głównego nurtu – zawdzięcza tak dobry wynik.

I ma rację! 

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider