Rodzice - weźcie udział w badaniach!

dzieciaki

Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwer-sytetu Warszawskiego zainicjowano projekt poświęcony bajkom dla dzieci. Badacze będą chcieli zapytać rodziców o to, co sądzą o bajkach, oraz w jaki sposób oglądają je za pośrednictwem nowoczesnej aparatury do śle-dzenia ruchu oczu (eye-tracker Tobii X60).

Jeśli chcecie wziąć udział w ciekawych, nie-inwazyjnych i w pełni bezpiecznych badaniach, koniecznie poznajcie szczegóły!

Czytaj więcej...

V OKMM i IV edycja warsztatów metodologicznych

V OKMM

 

Wortal medioznawca.com – jako patron naukowy – zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców oraz warsztatów metodologicznych, które odbędą się w dniach 20–21 listopada 2014 roku na Uniwersytecie Warszawskim. Temat tegorocznego spotkania brzmi: Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów.

Czytaj więcej...

Nowe media. Wyzwania i ograniczenia

Okładka nowe media

Kolejny tom serii wydawniczej Instytutu Dzienni-karstwa UW "Media początku XXI wieku", który został oficjalnie zaprezentowany podczas tegorocznej edycji Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. Nowe media. Wyzwania i ograniczenia to publikacja, na którą złożyło się dziesięć tekstów ukazujących różne oblicza nowych mediów. Z jednej strony wciąż trwający spór o to, czym są te nowe media ("czy rzeczywiście są to »nowe« media, czy też może stare wino w nowych bukłakach, czyli ta sama treść na nowych nośnikach?"), z drugiej – pytanie o konieczność poszukiwania nowego instrumentarium badawczego. Zachęcamy do lektury, własnych rozważań i dyskusji na ten temat. 

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider