Kiedy teoria spotyka się z praktyką… przedstawicielki zespołu LBM na kongresie EMMA!

IMG 0730Walka z dezinformacją, nowe modele zarządzania mediami, cyfrowa transformacja medialnego krajobrazu – to tylko niektóre z tematów kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (EMMA - European Media Management Association). W wydarzeniu, które w tym roku odbyło się na Politechnice Cypryjskiej (#emmacyprus), wzięło udział ok. 300 prelegentów z Europy, USA, Japonii, Egiptu, Iranu, i Kataru. Wśród nich przedstawiciele Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a jednocześnie zespołu Laboratorium Badań Medioznawczych – Marlena Sztyber i Dagmara Sidyk.

Ich wystąpienie zatytułowane „Product placement redefined. How Has the Usage of Embedded Marketing Influenced Media Regulation?” miało na celu przedstawienie działań prowadzonych zarówno przez regulatorów mediów, jak i nadawców w zakresie lokowania produktu. W ramach projektu przeprowadzono analizę źródeł prawnych oraz badania empiryczne - pogłębioną analizę zawartości przekazów dwóch wybranych nadawców telewizyjnych (prywatnego i publicznego), a także wywiady pogłębione z przedstawicielami polskiego organu regulacyjnego mediów. Dalszym etapem projektu, realizowanego w ramach działalności Koła Naukowego Analiz Medioznawczych, będzie przeprowadzenie wywiadów z przedstawicielami wybranych nadawców, a jego zwieńczeniem – publikacja artykułu w branżowym czasopiśmie naukowym.

IMG 0696 IMG 6384

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider