Medioznawstwo

logomini2.jpgW tym dziale wortalu będą zamieszczane najważniejsze teksty poświęcone starej-nowej dyscyplinie  naukom o mediach  w poszukiwaniu jej tożsamości, a więc tego czym w rzeczy samej jest, o czym traktuje, co czyni swoim przedmiotem badań, w którą stronę winna się rozwijać.

Zawartość niniejszej podstrony otwiera tekst napisany przez prof. Marka Jabłonowskiego, dyrektora Instytutu Dziennikarstwa UW, oraz dr. Tomasza Gackowskiego, wicedyrektora Instytutu Dziennikarstwa UW, opublikowany w drugim numerze "Studiów Medionzawczych" w 2012 roku, na kilka dni przed konferencją pt. Tożsamość nauk o mediach, odbywającą się w dniach 2122 czerwca 2012 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Dalej zamieszczono tekst prof. Macieja Mrozowskiego (SWPS), stanowiący ważny głos w dyskusji nad tożsamością polskiego medioznawstwa i szansami, jakie przed nim stoją po decyzji MNiSW z sierpnia 2011 roku o wpisaniu nauk o mediach do rejestru dyscyplin naukowych w obszarze nauk społecznych.

Następne, ważne z perspektywy rozwoju polskiego medioznawstwa teksty, będą dodawane poniżej.