Co Polacy sądzą o konflikcie na Ukrainie? Wyniki sondażu Uniwersytetu Warszawskiego

 

wykres1Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem badania Laboratorium Badań Medioznawczych UW, który dotyczył opiini Polaków na temat konfliktu na Ukrainie. Depesza pt. „Co Polacy sądzą o konflikcie na Ukrainie?” jest pierwszym owocem sondażu. Kolejnym, już teraz zapowiadanym efektem, będzie szeroki raport - uzupełniony m.in. o kontekst demograficzny. Jego publikacja planowana jest na wrzesień bieżącego roku.

Zapraszamy do lektury i zachęcamy do udostępniania.

/Fragment podsumowania/

"Tylko nieco ponad 9 proc. Polaków za podmiot odpowiedzialny za konflikt uważa samą Ukrainę. Natomiast na Rosję wskazuje 66 proc. respondentów – to państwo występuje zarówno jako podmiot odpowiedzialny (58,47 proc.), jak i współodpowiedzialny (7,53 proc.). 6 na 100 ankietowanych uznaje, że to oba państwa – Rosja i Ukraina – są odpowiedzialne za konflikt. W kategorii „Inne” znalazły się takie odpowiedzi jak np. „Milionerzy”, „Macierewicz”, „Loża Masońska”, „Ekonomia”."

Czytaj więcej...

"Magazyn Medioznawcy" oficjalnie zarejestrowany!

Bardzo nam miło poinformować, że 2 czerwca 2016 roku postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy czasopismo "Magazyn Medioznawcy" zostało wpisane do rejestru dzienników i czasopism. Wydawcą czasopisma jest Laboratorium Badań Medioznawczych Uniwersytetu Warszawskiego, natomiast pieczę nad zawartością czasopisma będzie sprawować redaktor naczelna – dr Karolina Brylska. Fakt wpisania czasopisma do oficjalnego rejestru dzienników i czasopism daje także możliwość ubiegania się o numer ISSN, o który wydawca "Magazynu Medioznawcy" będzie wnioskował.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z VI OKMM w "Studiach Medioznawczych"

sm 1-2016Na łamach kwartalnika naukowego "Studia Medioznawcze" ukazało się sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców pt. Grywalizacja mediów, czyli o zmianach w komunikacji społecznej autorstwa Mateusza Patery.

/Fragment sprawozdania/

"Tematyka tegorocznej konferencji skupiła się wokół grywalizacji. Jest to zjawisko związane z bezpośrednim wykorzystywaniem technik stosowanych w grach fabularnych lub komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi, przenoszenia rozwiązań używanych w grach do naszej codziennej egzystencji. Ten proces szczególnie zintensyfikował się w ostatnich latach z powodu możliwości jego zastosowania w technikach marketingowych, systemach motywacyjnych dla pracowników, edukacji, a także w programach rządowych.

Czytaj więcej...

VII OKMM: Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu (17–18.11.2016)

newsletter VII OKMMWielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców. W tym roku organizatorzy chcieliby pochylić się nad zagadnieniem mema internetowego. To forma synkretyczna, charakteryzująca się wariancyjnością i łatwością transkodowania kulturowego. Memy z jednej strony śmieszą lub wzbudzają zachwyt, z drugiej natomiast powodują u odbiorców zadumę czy poczucie dyskomfortu mentalnego. Mem jako forma wypowiedzi jest charakterystyczny dla Web 2.0. Daje możliwość współtworzenia sieci – upodmiotawia odbiorców do roli twórców, ale także jest przejawem demokratyczności internetu.

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider