Jak będzie w Akapie z prezydentem Andrzejem Dudą

2. Jak bedzie w Akapie z PAD emMemy to jedne z najciekawszych zjawisk we współczesnych mediach. Mają dość swobodną formę, każdy może łatwo je tworzyć, mogą poruszać dowolną tematykę i nieść ze sobą różnoraki ładunek emocjonalny i intelektualny. To, co Autorzy znajdują w nich fascynującego, to upodobanie do zderzania ze sobą elementów wysokich z niskimi. Przykładem tego jest tworzenie memów, nierzadko prześmiewczych, w których główną rolę grają postaci szanowane, o dużym dorobku. Pośród wielu tyluż intensywnych, co dość krótkotrwałych mód (Aleksander Kwaśniewski, Lech Wałęsa) wyrasta postać, która niemal od momentu stania się powszechnie rozpoznawalną jest bohaterem popularnych internetowych obrazków. Mowa tu o prezydencie Andrzeju Dudzie. Autorzy postanowili przyjrzeć się wizerunkowi Prezydenta, jaki jest kreowany na grupie na Facebooku o nazwie Jak będzie w Akapie? - sekcja memów.

Czytaj więcej...

Dotacja na innowacyjne technologie dla Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

123RF 11238099 sWydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 223335/E-343/R/2017 z dn. 1.03.2017 r.) otrzymał dotację celową na pokrycie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018 pt. „Centrum Analiz Medialnych” w wysokości ponad 2 mln złotych.

Dzięki dotacji Wydział sfinansuje infrastrukturę potrzebną do nowoczesnych badań medioznawczych i bibliologicznych, integrujących środowisko medioznawców, bibliologów i informatologów. W ramach projektu przeprowadzona zostanie adaptacja pomieszczeń w budynku Wydziału przy ul. Bednarskiej 2/4, wyposażonych następnie w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie do nowoczesnych badań odbioru szeroko rozumianych mediów.

Do dyspozycji naukowców będzie m.in. aparatura (m. in. gogle) do badań nad wirtualną (VR) i poszerzoną rzeczywistością (AR), sprzęt do testów gier, a także zintegrowany system monitorowania i analizowania audiowizualnych przekazów medialnych wsparty biometryczną analizą odbiorcy (okulografia i ekspresja mimiczna (FACIAL EMG) oraz analizą bioelektryczną czynności mózgu odbiorcy (EEG). WDIiB, po skompletowaniu i zintegrowaniu sprzętu, będzie dysponował jedyną w Europie Środkowo-Wschodniej tak rozbudowaną infrastrukturą umożliwiającą złożone badania zawartości i odbioru mediów.

Realizacja projektu zatytułowanego „Centrum Analiz Medialnych” przewidziana jest na lata 2017-2018.  Projekt koordynują: prof. dr hab. Dariusz Kuźmina (Prodziekan ds. Finansów WDIiB UW), dr Tomasz Gackowski i dr Karolina Brylska (Kierownictwo Laboratorium Badań Medioznawczych UW).

Wydarzenia na Ukrainie w polskich mediach i odbiorze społecznym

semkrymW dniu dzisiejszym podczas seminarium, które zorganizowało Laboratorium Badań Medioznawczych UW światło dzienne ujrzały trzy raporty badawcze. W czasie konferencji w Sali Kolumnowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, członkowie zespołu analitycznego LBM UW zaprezentowali wnioski z niemal dwuletnich prac badawczych.

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider