Donald Trump a sprawa polska - analiza porównawcza relacji „Faktu” i „Gazety Wyborczej” z wizyty prezydenta USA w Warszawie

 

1. Gazeta Wyborcza 7.07.2017Barwna postać 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudza wielkie emocje zarówno w USA, jak i w Europie. Choć badania Pew Research Center pokazują, że obecny prezydent USA ma poparcie jedynie 23% Polaków[1], podczas pierwszej wizyty w Polsce na Donalda Trumpa czekało entuzjastyczne przyjęcie, szeroko komentowane zarówno przez polskie, jak i zagraniczne media.

Przedmiotem tej analizy będzie dyskurs medialny, w rozumieniu zespołu sposobów celowego, nieprzypadkowego używania języka do komunikowania informacji, opinii, poglądów mediów na jeden, określony temat[2] - w tym przypadku dyskurs wytworzony w kontekście wizyty Donalda Trumpa w Polsce, w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim - „Gazecie Wyborczej” i „Fakcie”.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa wymiana doświadczeń EuroMedia2017

IMG 1894Przedstawiciele Laboratorium Badań Medioznawczych UW dr Karolina Brylska oraz dr hab. Tomasz Gackowski wzięli udział w The European Conference on Media, Communication & Film, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2017 roku w Brighton (Wielka Brytania). W jednej z sesji tematycznych wygłosili oni referat zatytułowany "Image of Ukraine in the Context of Crimea 2014/2015 - Polish and International Perspective in Media Discourse and Social Reception" - wystąpienie obejmowało wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac LBM oraz rekonesans badań międzynarodowych, poświęconych społecznej recepcji konfliktu na Ukrainie. 

EuroMedia2017 to jedno z ważnych wydarzeń cyklu konferencji organizowanych przez International Academic Forum (IAFOR). Misją IAFOR jest promowanie interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń naukowców z różnych krajów, zajmujących się zawartością i odbiorem szeroko rozumianych mediów.

Strategia na trudne czasy czyli wskaźniki koncentracji na polskim rynku prasy

 

W ostatnich miesiącach temat koncentracji polskiego rynku prasy był szeroko dyskutowany przez różne gremia eksperckie oraz polityczne[1]. W niniejszym tekście chciałbym pochylić się nad strukturą polskiego rynku prasy. Podstawą dla poniższych rozważań są analizy, jakie prowadziłem na przełomie 2014 i 2015 roku na rzecz Fundacji Sztuka Media Film, która zaprosiła mnie do zespołu, kierowanego przez mec. Wojciecha Dziomdziorę i prezesa Jacka Wekslera, mającego na celu stworzenie kompleksowej strategii medialnej dla Polski na lata 2015 – 2020. Moje zadanie polegało na całościowym przyjrzeniu się polskiemu rynkowi prasy. Zestawienia oraz dane liczbowe zostały zaczerpnięte ze wspomnianych analiz, których tylko niewielką część (ze względu na ograniczenia objętościowe przygotowanego dokumentu) zaprezentowano w Strategii rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015 – 2020[2]. Trzeba podkreślić fakt, iż dane uzyskane z Polskich Badań Czytelnictwa obejmowały okres ostatnich pięciu lat (2010-2015) i to one stanowiły podstawę dla wszelkich obliczeń w niniejszym tekście. Należy jednak zauważyć, że w ostatnich dwóch latach nie zaszły istotne różnice właścicielskie w przypadku najważniejszych tytułów prasowych na polskim rynku prasy, które mogłyby zdezaktualizować zestawienia łączne dedykowane poszczególnym koncernom. Należy też podkreślić, iż przytaczane zestawienia i wskaźniki koncentracji mają za zadanie przede wszystkim wskazać obowiązujące na polskim rynku prasy trendy i fenomeny, które to stanowią tak naprawdę o istocie niniejszego tekstu.

Czytaj więcej...

Debata Oksfordzka na WDIB UW

DSC 6112

Efekt cieplarniany jest skutkiem działalności człowieka? A może globalne ocieplanie nastąpiłoby bez względu na czynniki antropologiczne? Zagadnienia dotyczące zmian klimatycznych stanowiły przedmiot debaty, która odbyła się 7 czerwca 2017 roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW

Czytaj więcej...

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider