Najnowocześniejsza aparatura badawcza już w Centrum Analiz Medialnych i Laboratorium Badań Medioznawczych

sprzęt foto

Centrum Analiz Medialnych oraz zespół Laboratorium Badań Medioznawczych realizują grant otrzymany z Ministerwstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który pozwolił wyposażyć placówki w innowacyjny sprzęt służący zaawansowanym badaniom biometrycznym człowieka.

Obecnie zakupiona aparatura badawcza pozwala m.in. na rejestrację danych okulometrycznych poprzez okulografy: wysokohercowy RED500 System (500 Hz) oraz mobilny Tobii Pro Glasses 2 (100 Hz).  Mamy już także do dyspozycji narzędzie do pomiaru galwanicznych reakcji skóry Shimmer3 GSR+ UnitGSR+ (ang. Galvanic Skin Response), które umożliwia pomiar emocji i zaangażowania respondenta w zależności od prezentowanego bodźca. Alternatywny pomiar emocji jest możliwy poprzez badanie facetrackingowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania Affectiva. Dane biometryczne uzupełnia  Shimmer3 ECG and EMG Unit, który realizuje pomiar parametrów elektromiograficznych i elektrokardiogram.

Czytaj więcej...

II Konferencja Analiz Medioznawczych

19959174 1557058324378152 6496740522153745315 nTegoroczna, druga edycja, Konferencji Analiz Medioznawczych pod tytułem „Pokoleniowe spojrzenie na media” organizowanej przez Koło Naukowe Analiz Medioznawczych odbyła się 19 maja 2017. Spotkanie otworzył prof. dr hab. Janusz Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz dr hab. Tomasz Gackowski, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych i opiekun Koła.

Czytaj więcej...

Donald Trump a sprawa polska - analiza porównawcza relacji „Faktu” i „Gazety Wyborczej” z wizyty prezydenta USA w Warszawie

 

1. Gazeta Wyborcza 7.07.2017Barwna postać 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych wzbudza wielkie emocje zarówno w USA, jak i w Europie. Choć badania Pew Research Center pokazują, że obecny prezydent USA ma poparcie jedynie 23% Polaków[1], podczas pierwszej wizyty w Polsce na Donalda Trumpa czekało entuzjastyczne przyjęcie, szeroko komentowane zarówno przez polskie, jak i zagraniczne media.

Przedmiotem tej analizy będzie dyskurs medialny, w rozumieniu zespołu sposobów celowego, nieprzypadkowego używania języka do komunikowania informacji, opinii, poglądów mediów na jeden, określony temat[2] - w tym przypadku dyskurs wytworzony w kontekście wizyty Donalda Trumpa w Polsce, w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim - „Gazecie Wyborczej” i „Fakcie”.

Czytaj więcej...

Międzynarodowa wymiana doświadczeń EuroMedia2017

IMG 1894Przedstawiciele Laboratorium Badań Medioznawczych UW dr Karolina Brylska oraz dr hab. Tomasz Gackowski wzięli udział w The European Conference on Media, Communication & Film, która odbyła się w dniach 11-12 lipca 2017 roku w Brighton (Wielka Brytania). W jednej z sesji tematycznych wygłosili oni referat zatytułowany "Image of Ukraine in the Context of Crimea 2014/2015 - Polish and International Perspective in Media Discourse and Social Reception" - wystąpienie obejmowało wyniki badań przeprowadzonych w ramach prac LBM oraz rekonesans badań międzynarodowych, poświęconych społecznej recepcji konfliktu na Ukrainie. 

EuroMedia2017 to jedno z ważnych wydarzeń cyklu konferencji organizowanych przez International Academic Forum (IAFOR). Misją IAFOR jest promowanie interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń naukowców z różnych krajów, zajmujących się zawartością i odbiorem szeroko rozumianych mediów.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider