Otwarcie Laboratorium Badań Medioznawczych

 

LBM logoOficjalne przecięcie wstęgi i zaczynamy! Otwarcie innowacyjnej, zaawansowanej technologicznie placówki naukowo-badawczej w strukturze Instytutu Dziennikarstwa Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych  Laboratorium Badań Medioznawczych UW – odbyło się dziś w siedzibie przy ul. Bednarskiej 2/4.

 

Podczas inauguracji działalności laboratorium przemawiał prof. dr hab. Janusz W. Adamowski, dziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, prof. dr hab. Marek Jabłonowski, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa UW, oraz dr Tomasz Gackowski, kierownik LBM.

LBM otwarcie 6
Przemówienie prof. dr. hab. Janusza W. Adamowskiego 
– dziekana WDiNP UW

LBM otwarcie 7
Przemówienie prof. dr. hab. Marka Jabłonowskiego 
– dyrektora ID UW

 LBM otwarcie 9
Przemówienie dr. Tomasza Gackowskiego
– kierownika LBM

LBM otwarcie 8
 Przecięcie wstęgi przez Dziekana WDiNP UW

LBM otwarcie 2
 Przecięcie wstęgi przez Dyrektora ID UW

Centrala
Centrala LBM

LBM otwarcie 3
CATI

LBM otwarcie 1
Fokusownia

Fokusownia
Fokusownia

LBM otwarcie 4
Sala projekcyjna

Projekcyjna
Sala projekcyjna

Tobii 2
Tobii

Tobii 1
Tobii

Tobii mobile device 
Tobii Mobile Device
 
Fot. Anna Zapolska-Downar (ID UW)
Adam Balcerzak (LBM)
 
Czytaj więcej o Laboratorium Badań Medioznawczych UW
 
Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider