Nowa odsłona wortalu medioznawca.com!

Baner medioznawca


Medioznawca.com po zmianach!

Zachęcamy do poznawania, czytania i komentowania!

Nowe podstrony, blogi, pomysły, a przede wszystkim nowi członkowie zespołu, którzy z zapałem przystępują do realizacji głównej idei wortalu – dostarczania interesujących, pogłębionych refleksji na temat mediów i komunikacji.

Zmieniamy się dla Was!

Uwaga członków zespołu będzie ogniskować się wokół kilku zagadnień – ich medioznawczych wymiarów: polityki (postpolityki), kultury (popkultury), ekonomii (giełdy) oraz oczywiście samych mediów – tych instytucjonalnych, ale również alternatywnych, nowych mediów.

Istotnym celem wortalu jest integracja polskiego oraz międzynarodowego środowiska medioznawczego czy też szerzej badaczy mediów, którzy rekrutują się z bardzo wielu stowarzyszonych z naukami o mediach dyscyplin naukowych z pogranicza obszaru nauk humanistycznych, społecznych, ale również coraz bardziej technicznych (szerzej na podstronie Medioznawstwo).

Wortal składa się aktualnie z kilkunastu podstron, z których większość ma charakter "dynamiczny", nieskończony, a więc będą nieustannie aktualizowane (tylko podstrony Idea, Medioznawstwo, O nas oraz Kompetencje mają charakter stały bądź półstały).

Na stronie głównej nadal publikowane będą analizy i ekspertyzy, tj. informacje o różnych projektach badawczych, ciekawych raportach, konferencjach i sympozjach, wyimki z najważniejszych artykułów poświęconych medioznawstwu. Zakładka Badania ma przyczyniać się do zacieśniania kontaktów między badaczami mediów. W tym miejscu będą pojawiać się informacje o ważnych spotkaniach medioznawców z całego świata, konferencjach i zjazdach, sympozjach, seminariach oraz warsztatach, a także o wszelkich projektach badawczych poświęconych mediom i komunikacji społecznej, w których członkowie zespołu biorą udział – zarówno jako koordynatorzy, jak i partnerzy – lub które planują podjąć i prowadzić w przyszłości. Blogi – do wyboru aż dziewięć – to podstrony prowadzone przez członków zespołu medioznawca.com, służące prezentacji autorskich tekstów i opinii w pewnych obszarach związanych z mediami. W zakładce e-Publikacje zamieszczane będą wybrane artykuły, sprawozdania, recenzje i raporty, ale również fragmenty monografii, z możliwością czytania ich online. Mediografia to nic innego jak archiwum, w którym można obejrzeć występy poszczególnych członków zespołu emitowane w różnych stacjach telewizyjnych, posłuchać nagrań z naszym udziałem w stacjach radiowych, a także poczytać komentarze czy wywiady dla prasy.

Zapraszamy do odwiedzania i interakcji!

Zespół medioznawca.com [Kontakt]