Laboratorium Badań Medioznawczych

Laboratory


Na Uniwersytecie Warszawskim już wkrótce rozpocznie działalność innowacyjna, zaawansowana technologicznie, interdyscyplinarna pracownia naukowo-badawcza – Laboratorium Badań Medioznawczych.

 

Laboratorium wychodzi naprzeciw konieczności prowadzenia i rozwijania badań na różnych polach badawczych – na styku nauk społecznych, humanistycznych oraz technicznych za pośrednictwem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, umożliwiających sprawne, minimalizujące ryzyko popełniania błędów, automatyczne oraz półautomatyczne realizowanie projektów badawczych, dedykowanych m.in. szeroko pojętej komunikacji społecznej, oddziaływaniu mass mediów (przyczyny, efekty, rekomendacje oraz antycypacje), mediatyzacji życia społecznego, politycznego, ekonomicznego oraz kulturowego (za Talcotem Parsonsem), ale także zjawiskom określanym dzisiaj mianem postmodernistycznych, animowanych i relacjo-nowanych przez media instytucjonalne oraz alternatywne [w tym sieciowe – Web 2.0 i 3.0] (za Zygmuntem Baumanem i Jeanem Baudrillardem), wreszcie marketingowi oraz public relations. 

Głównym celem powołania w strukturze Instytutu Dziennikarstwa UW tego rodzaju pracowni jest stworzenie innowacyjnego zaplecza naukowo-technicznego umożliwiającego realizowanie zaawansowanych badań przekazów medialnych, nadawców oraz odbiorców komunikacji społecznej. Wieloaspektowe projekty badawcze realizowane za pośrednictwem LBM będą odpowiadały na klasyczne – za Haroldem Lasswelem (ojcem międzynarodowego medioznawstwa) – pytania: Kto komunikuje? Co komunikuje? Jak komunikuje? Do kogo komunikuje? Z jakim skutkiem komunikuje? W tej optyce koniecznym jest zorganizowanie aparatury naukowo-badawczej umożliwiającej kompleksowe badanie podmiotów uczestniczących w procesie komunikacji na jej wszystkich poziomach: od intrapersonalnej, przez interpersonalną i grupową, po instytucjonalną oraz masową (społeczną).

Laboratorium to jednak przede wszystkim zaawansowany sprzęt umożliwiający prowadzenie szeroko zakrojonych, innowacyjnych projektów badawczych – eye-tracker stacjonarny TOBI (system monitorowania gałek ocznych) oraz aparatura: rejestrująca audio-wideo, rejestrująco-kodująca (rejestratory cyfrowe) równolegle kilka stacji radiowych i kilkanaście kanałów telewizyjnych, digitalizująca z zaawansowaną technologią OCR. W dyspozycji badaczy znajdzie się również sondażownia (15 stanowisk typu CATI), fokusowania oraz sala projekcyjna do tekstów reklamowych.

Pod adresem www.lbm.uw.edu.pl powstanie specjalistyczny wortal badawczy, będący swoistym "oknem" internetowym Laboratorium Badań Medioznawczych – prezentującym wyniki badań, umożliwiającym rzeczywisty, bieżący dostęp do zbieranych i agregowanych danych (dla zarejestrowanych naukowców i badaczy z całej Polski). Na wortalu LBM udostępnionych zostanie trzynaście platform internetowych, w tym m.in.: internetowa baza frekwencyjna polskiej prasy, internetowa baza tematyczna transkrypcji radiowej, internetowa baza monitorowania sieci oraz internetowy słownik pojęć medioznawczych.
laznia1-small


Laboratorium Badań Medioznawczych
będzie miało swoją siedzibę w budynku Instytutu Dziennikarstwa UW na warszawskim Powiślu (ul. Bednarska 2/4), tj. w
dawnych Łaźniach Teodozji Majewskie
j. Obecnie trwa adaptacja pomieszczeń, w których znajdzie się zakupiony sprzęt i wyposażenie LBM.

 

Projekt realizowany jest dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomysłodawcą i kierownikiem LBM jest dr Tomasz Gackowski z Instytutu Dziennikarstwa UW.