Czy udało się odkryć nowe lądy?

na nieznanych ladach 780x330

W konferencji naukowej, która odbyła się 11 kwietnia 2013 roku na Uniwersytecie Warszawskim, wzięli udział przedstawiciele m.in. Związku Pracodawców Mediów Publicznych, Instytutu Monito-rowania Mediów, TVP SA, Telewizji Polsat, "Gazety Wyborczej" oraz kilku najlepszych uniwersytetów w kraju. Czy udało się odkryć nowe lądy?

Gości konferencji powitał prof. dr hab. Jerzy Olędzki. Następnie wystąpiła przedstawicielka Zarządu Związku Pracodawców Mediów Publicznych – pani Jolanta Wiśniewska oraz wiceprezes Zarządu Fundacji Universitatis Varsoviensis – pan Sławomir Sokołowski.

Pierwszą część konferencji rozpoczęła dr Anna Jupowicz-Ginalska, przedstawiając zarys problematyki własnej promocji środków przekazu. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW w październiku i listopadzie 2012 roku. Następnie zaś pani Nina Olszewska z Instytutu Monitorowania Mediów wypowiedziała się na temat talent show w polskich mediach.

W drugiej części konferencji omówiono zagadnienia: regulacji prawnych autopromocji mediów, autopromocji w prasie na przykładzie "Gazety Wyborczej", autopromocji i ogłoszeń własnych nadawców oraz autopromocji polskich mediów po 1918 roku.

Foto 1 na nieznanych lądachFoto 2 na nieznanych lądachFoto 3 na nieznanych lądach

 

 

 

 

 

fot. Paweł Brzeziński

W trzeciej części konferencji – sesji plenarnej – zatytułowanej Promocja mediów jako przykład wpływu społecznego środków masowego przekazu?, moderowanej przez dr Annę Jupowicz-Ginalską i dra Tomasza Gackowskiego, wzięli udział: Jarosław Gugała z Telewizji Polsat, Stanisław Nowak z Biura Marketingu TVP SA, Agata Broda – Dyrektor ds. PR z Grupy Infor, Magdalena Chudzikiewicz – Dyrektor marketingu w Grupie Polskapresse i Piotr Pacewicz z "Gazety Wyborczej". Podczas dyskusji próbowano odpowiedzieć na pytanie: jak wygląda promocja mediów, która jest przykładem wpływu społecznego środków masowego przekazu?

Czwarta część konferencji dotyczyła analizy językowej linerów polskich stacji radiowych, zniknięcia z rynku pisma "Bluszcz", roli autopromocji w procesie reformatowania radia, promocji mediów w oczach indywidualnych inwestorów giełdowych oraz prawnych aspektów sportowego sponsoringu medialnego.

Foto 4 na nieznanych lądachFoto 6 na nieznanych ladachFoto 5 na nieznanych lądach

 

 

 

 

 

fot. Paweł Brzeziński

Konferencja, której celem była kompleksowa prezentacja zagadnienia medialnego (auto)marketingu – tj. zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym, była nie tylko okazją do wymiany poglądów w gronie naukowców i przedstawicieli środowiska mediów, ale przede wszystkim stała się kamieniem węgielnym polemiki na temat granic promowania mediów. Czy sobie to bowiem uświadamiamy, czy też nie, nieustannie wpływają one na nasze – czyli odbiorców – opinie i poglądy.