Przewodnik: konkursy i programy dla młodych naukowców

Przewodnik dla młodych MNiSW

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało przewodnik po popularnych konkursach i programach badawczych dedykowanych młodym naukowcom (doktorantom, doktorom, zespołom badawczym).

Idea przyświęcająca przygotowaniu przewodnika:

"Zapewnienie młodemu pokoleniu naukowców odpowiedniego wsparcia na początku kariery to jeden z fundamentów rozwoju nauki" (prof. Barbara Kudrycka, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

Przewodnik można pobrać ze strony MNiSW.

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider