Nowy "Magazyn Medioznawcy"!

okadkafrontOddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Magazynu Medioznawcy” – numer szczególny, bo po raz pierwszy afiliowany przy nowo powstałym Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. W murach nowego Wydziału kontynuujemy nasze poszukiwania medialnych sensów, mechanizmów i interesujących, złożonych zjawisk. Zadajemy pytania o zasady funkcjonowania współczesnych mediów oraz roli, jaką odgrywają w społeczeń- stwach XXI wieku.

Jak zapewne zauważyli już stali Czytelnicy, na łamach „Magazynu Medioznawcy” gościmy coraz szersze grono także młodych autorów (nie tylko akademików), które przyrasta wraz z rozwojem środowiska Laboratorium Badań Medio- znawczych UW. Nowi autorzy „Magazynu Medioznawcy” to studenci i doktoranci na stałe współpracujący z LBM UW, zaangażowani w rozmaite projekty badawcze, przygotowujący osadzone empirycznie prace dyplomowe, a przede wszystkim ciekawi świata (zwłaszcza świata mediów) młodzi ludzie. Młodzi badacze, pod okiem doświadczonych opiekunów naukowych i recenzentów, przygotowują krótkie analizy dotyczące zawartości i mechanizmów działania mediów.

 

Każdy publikowany tekst przechodzi procedurę recenzencką, która obejmuje recenzję dokonywaną w systemie blind review oraz, w razie potrzeby, indywidualną pracę koncepcyjną i redakcyjną autorów z opiekunami naukowymi pisma. Grono recenzenckie tworzy zespół akademików z kilku wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, których łączy przede wszystkim doświadczenie badawcze i dorobek naukowy w zakresie szeroko rozumianego medioznawstwa.

Trzonem pisma pozostają dłuższe, pogłębione analizy ważnych, nowatorskich lub po prostu aktualnych zjawisk me- dialnych. Od tego numeru wzbogaciliśmy treść magazynu o dodatkową rubrykę, poświęconą aktualnościom z nauko- wego życia LBM UW. W fotogra cznym skrócie piszemy o nowych projektach badawczych, ciekawych wydarzeniach naukowo-dydaktycznych i najważniejszych osiągnięciach członków zespołu. Mamy nadzieję, że taki panoramiczny ogląd aktywności środowiska „Magazynu Medioznawcy” również okaże się dla Państwa interesujący.

Życzę inspirującej lektury!

dr Karolina Brylska, redaktor naczelna

 

Magazyn Medioznawcy Nr 1(14):2017 by Medioznawca_com on Scribd

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider