Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie - seminarium

systemy medialne

Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Medioznawca.com serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Seminarium Medioznawczym pt. "Media publiczne w epoce cyfrowej w Europie i na świecie – przyszłość czy przeszłość?" organizowanym przez Zakład Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa UW w dniu 22 marca 2013 r. w sali Senatu w Pałacu Kazimierzowskim w Kampusie Głównym UW. Udział w seminarium jest nieodpłatny. 

 Jak przekonują organizatorzy:

 

Celem seminarium będzie dyskusja na temat specyfiki działania mediów publicznych na świecie w erze cyfryzacji mediów i znaczących zmian, nie tylko technologicznych, lecz także ekonomicznych, społecznych i kulturowych. Media publiczne w wielu krajach w Europie funkcjonują obecnie w zupełnie odmiennych warunkach niż jeszcze dwie dekady temu. Wielu z nich – jak w Polsce – grozi zapaść finansowa i marginalizacja. Nie wszystkie radzą sobie wobec rosnącej konkurencji i postępującej komercjalizacji oferty. Jednocześnie nowe technologie, sprzyjające konkurencji rynkowej oraz swobodnym przepływom przekazom ponadgranicznym, powodują narastające zagrożenie dla egzystencji tych mediów. Dyskusja wokół ich zadań, sposobów zarządzania oraz finansowania toczy się we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w której coraz istotniejsze stają się dylematy dotyczące narodowych polityk medialnych oraz polityki Komisji Europejskiej, będącej „strażniczką” Traktatu o funkcjonowaniu UE.

 

Chcielibyśmy – wobec wysokiej temperatury dyskusji nad przyszłością mediów publicznych w Polsce – postawić przed uczestnikami seminarium kilka fundamentalnych problemów:

 

Jakie główne problemy i wyzwania stoją przed mediami publicznymi w epoce cyfryzacji w różnych krajach, nie tylko europejskich ? Czy są niezbędne społeczeństwie gospodarki rynkowej? Jeśli tak - to komu i dlaczego?


Jak finansować media publiczne w warunkach wolnego rynku? Czy należy je wspierać poprzez pomoc publiczną lub prywatną? Jak przedstawia się sytuacja pod tym względem w różnych krajach Europy i na świecie?


Czy państwo powinno dotować media publiczne ingerując tym samym w sferę wolnej konkurencji w obszarze mediów?
Jaki sposób finansowania – poza abonamentem - może zapewnić mediom publicznym możliwość funkcjonowania w warunkach rynkowych, nie uzależniając ich od źródeł tego finansowania (państwa, reklamodawców)?


W jaki sposób określić zadania mediów publicznych (czyli tzw. misję) w UE, aby nie zgubić „ducha” Protokołu Amsterdamskiego, pozostając w zgodzie w wymogami wolnego rynku oraz wymogami TfUE?


Czy cyfryzacja stwarza warunki dla zwiększenie różnorodności rynku mediów, tym samym dla rozwoju także mediów publicznych?


Jak media publiczne powinny wykorzystywać nowe technologie dla spełniania swoich zadań „służby publicznej”?
Do dyskusji nad powyższymi kwestiami pragniemy zaprosić Koleżanki i Kolegów w trakcie naszego seminarium. Pragnęlibyśmy uzyskać podczas seminarium nie tylko diagnozę stanu obecnego, ale także swego rodzaju rekomendacje dotyczące przyszłości mediów publicznych, które mogłyby stanowić realny efekt naszych dyskusji.

 

Polecam uwadze - kontakt z organizatorami: prof. Alicją Jaskiernią (ajakier@gmail.com) oraz dr Katarzyną Gajlewicz (k.gajlewicz@id.uw.edu.pl).

Facebook Slider
Facebook Slider

Facebook Slider